Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Odgovornost vodilnih in vodstvenih delavcev za varnost in zdravje pri delu ter varnost pred požarom

usposabljanje in posvet

Program

9.30 Sprejem udeležencev
10.00 Uvod in pozdravni nagovor
10.15 1. del
12.00 Odmor
12.20 2. del
14.10 Kosilo z analizo posveta

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani GZDBK in MDVI NM: 120 €
Ostali: 150 €

Društvo ni davčni zavezanec.

Dogodek organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto.

 

Kdaj: četrtek, 3. februar 2011, ob 10.00
Kje: v konferenčni dvorani Hotela Šport na Otočcu

Namen in cilj usposabljanja s posvetom: 
Predstaviti obveznosti in odgovornosti delodajalca pri zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev ter sankcije in stroške, če obveznosti niso ustrezno izpolnjene. Strokovni delavci za VZD z opravljenim usposabljanjem pridobijo 5 kreditnih točk!

 

Vljudno vabljeni!

 

Vsebina

 

Usposabljanje je za menedžerje in ostale vodstvene delavce ne samo po zakonodaji obvezno, pač pa tudi priporočljivo. Vodenje in zagotavljanje področja VZD in VPP pomeni nudenje kvalitetnih delovnih mest in obvladovanje stroškov poslovanja (cost and benefit). Varnost in zdravje pri delu sta pomembni vrednoti za posameznika in družbo. Le zdrav delavec v zdravem in varnem delovnem okolju je učinkovit in produktiven.

 

Ciljna skupina

Direktorji, vodstveni delavci, kadrovski delavci, osebe, odgovorne za evakuacijo in gašenje začetnih požarov, strokovni delavci VZD in VPP.

Predavatelji

mag. Borut Brezovar, univ. dipl. iur, glavni inšpektor RS za delo (10.15 - 11.30)

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Odgovornost lastnika oz. vodilnega delavca za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Predlog novega zakona o VZD.

mag. Miro Škufca, univ. dipl. inž, MDVI NM (11.30 - 12.00)

 • VZD je sestavni del poslovne politike uspešnega podjetja.
 • VZD kot ekonomska kategorija (stroški in koristi).

mag. Barbara Novosel, UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, ATM

 • Prepoznavanje nevarnosti kemikalij.
 • Označevanje kemikalij po novem.
 • Kako pristopiti k ravnanju z nevarnimi kemikalijami v majhnih podjetjih.

Milivoj Dolščak, univ. dipl. org. d., glavni inšpektor RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

 • Zakon o varstvu pred požarom.
 • Požarni red.
 • Ugotovitve inšpektorata pri nadzoru.
 • Osnutek Pravilnika o varstvu pred požarom.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom, kosilo in potrdilo. Potrdilo o udeležbi predstavlja dokaz o usposabljanju s tega področja, s čimer boste pridobili 5 kreditnih točk (strokovni delavci za VZD)!

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 1. 2. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti! Možnost prijave: s klikom na povezavo spodaj, po e-pošti na naslov marjan.smalc@siol.net ali po faksu na številko 07 33 25 968 (Prijavnica).

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun MDVI Novo mesto pri Abanki, d. d., številka 05100-8010659710, sklic 03022011 + matična številka vašega podjetja, s pripisom ''Otočec 2-11''.
Društvo ni davčni zavezanec.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185