Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Strategije in koncepti za prihodnost na področju prodaje

23. 4. 2024

8.30 začetek
10.00 odmor
10.15 nadaljevanje
11.45 odmor
12.15 nadaljevanje
13.45 zaključek

6 pedagoških ur

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 216 € + DDV
Ostali: 280 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 140  + DDV in ostali 182 € + DDV.

ePRIJAVAUdeleženci bodo odkrivali trenutne prodajne trende ter spoznavali, kako jih lahko spretno vključijo v lasten prodajni proces. Skupaj bomo oblikovali inovativne pristope k prodaji, obenem pa se naučili, kako vzpostavljati in vzdrževati močne odnose s strankami v digitalni dobi. S poudarkom na analizi in uporabi prodajnih podatkov, pa bomo izpopolnjevali svoje prodajne strategije za še večji uspeh.


Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

  • trenutni trendi in prihodnost prodaje,

  • kako pridobiti in obdržati osebni kontakt s kupci v času digitalizacije,
  • razvoj naprednih prodajnih veščin in strategij,
  • kreativno razmišljanje in inovacije v prodaji,
  • analiza in uporaba prodajnih podatkov.

Izobraževanje je namenjeno:

√ direktorjem,
√ vodjem prodaje,
√ skrbnikom ključnih kupcev,
√ zaposlenim v prodaji in
√ ostalim zainteresiranim za vsebino.

Predavatelj: 
Andrej Zalokar

Andrej Zalokar, B. Sc, je izkušen poslovni trener, coach in svetovalec, specializiran za področja vodenja ljudi, prodaje in komunikacije. V preteklih letih je pomagal številnim podjetjem pri nadgradnji vodstvenih veščin vodij, zviševanju zavzetosti zaposlenih, izboljševanju prodajnih rezultatov. Preko 250 podjetnikom je pomagal na trg lansirati nove blagovne znamke. Deluje v KHD Skupini, kjer s sodobnimi metodami iz psihologije in ekonomije krepi veščine vodenja, prodaje in komunikacije. Njegove delavnice so polne praktičnih primerov, ki udeležencem omogočajo, da novo znanje takoj in učinkovito uporabijo v praksi.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
19. 4. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240423+ matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si