Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Učinkovit plačni model in kreativni sistem napredovanja in nagrajevanja

4. 6. 2024

9.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 zaključek

4 pedagoške ure


VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 149 € + DDV
Ostali: 178 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 75 € + DDV in ostali 105 € + DDV.

ePRIJAVA

 


Kako v organizaciji vzpostaviti motivacijski model nagrajevanja?

Želite graditi na dobrih izhodiščih plačnega modela in na jasni viziji možnih oblik napredovanja znotraj delovnih mest? Hkrati pa kreativno in pravično pristopiti k ocenjevanju delovne uspešnosti?


Pogledali si bomo, kako v tak sistem vključiti vodje, ki so ključ do uspeha motivacijskega sistema nagrajevanja in kako s sistemom nagrajevanja podpreti delodajalca na poti doseganja poslovnih ciljev. 

 

 

Vsebina:

• ključna zakonska izhodišča kot temelj plačnega modela,
• kako si zastaviti in dolgoročno ohraniti plačno lestvico z ustreznimi razmerji,
• pristop vrednotenja delovnih mest in pogoste napake delodajalcev,
• za katera delovna mesta je sistem napredovanj ključen,
• opredelitev kriterijev in meril napredovanja, zakaj je vizija napredovanj danes izjemno pomembna za delavca, za delodajalca pa konkurenčna prednost,
• kazalniki uspešnosti podjetja,
• kako zastaviti sistem nagrajevanja, da bo ta učinkovit in hkrati varen za delodajalca, različni pristopi nagrajevanja delovne uspešnosti,
• odgovornost vodij v procesu ocenjevanja delovne uspešnosti in
• kaj vse zapišemo v interni akt o plačnem modelu, o napredovanju in o nagrajevanju. 

Izobraževanje je namenjeno:

√ udeležencem zasebnega sektorja, 
√ kadrovnikom, kadrovskim strokovnjakom, HR menedžerjem, 
√ vodjem organizacijskih enot,
√ direktorjem majhnih in srednje velikih podjetij, 
√ samostojnim podjetnikom in 
√ vsem zaposlenim, ki pri svojem delu opravljajo naloge s kadrovskega področja.

Predavateljica: 
Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman je predavateljica, mentorica, svetovalka ter strokovnjakinja za kadrovsko področje in menedžment. Svetuje na področju kadrovskih procesov, delovnopravne zakonodaje (zakonite kadrovske evidence, urejene personalne mape, ustrezen delovni čas), kadrovskih sistemov (sistemizacij, kompetenčnih modelov, sistemov napredovanj in nagrajevanj) ter razvoja kadrov. Delodajalcem pomaga vzpostaviti učinkovito in zakonito kadrovsko področje. Je članica mednarodne organizacije ARTDO, ki povezuje strokovnjake šestih kontinentov s področja razvoja kadrov. Sodeluje na mednarodnih predavanjih in je prejemnica priznanja s strani World HRD. Izvaja sistematizacije, plačne modele, sisteme nagrajevanj in napredovanj, kadrovske presoje ter vzpostavlja kadrovsko pravno varnost v podjetjih.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
31. 5. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240604 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Natisni Na seznam dogodkov »