Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018

3. in 4. 6. 2024 

9.00 začetek
15.00 zaključek

20 točk VZD

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v Register notranjih presojevalcev SIQ.

TOČKE VZD: Na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19), se udeležba na tečaju v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 20 točkami.

Standard ISO 45001:2018 zavezuje organizacije, da sistematično skrbijo za varno, zdravo ter urejeno delovno mesto in okolico. Ustrezni in varni delovni pogoji so pomembni dejavniki počutja zaposlenih in neposredno vplivajo na njihovo učinkovitost ter ustvarjalnost.


Usposobite se za učinkovito izvajanje notranjih presoj sistema VZD in kombiniranih presoj. Na tečaju se podrobno seznanite z zahtevami standarda ISO 45001:2018, z integracijo sistemov vodenja, z metodami in tehnikami notranjih presoj integriranega sistema ter s poudarkom na presojanju sistema VZD.


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

 • Integrirani sistemi vodenja
 • Zahteve standarda ISO 45001:2018 - razlaga zahtev s praktičnimi primeri, novosti in spremembe, podobnosti in razlike med ostalimi sistemi vodenja, vaje iz poznavanja zahtev
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Študija primera in simulacija notranje presoje
 • Pisni preizkus znanja

Komu je usposabljanje namenjeno?

 • Odgovornim za sistem varnosti in zdravja pri delu;
 • izvajalcem presoj sistema VZD in notranji presojevalci ostalih sistemov vodenja;
 • vsem, ki želijo podrobneje spoznati zahteve standarda ter pridobiti znanje in izkušnje s področja presojanja.

Način dela in gradivo: 

 • Tečaj obsega predavanja, prenos izkušenj, študije primerov in simulacijo izvedbe notranje presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO 45001:2018.

Vsi udeleženci usposabljanja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.


Predavateljica
Eva Pintarič

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. inženir kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom v večji organizaciji. Je zunanja sodelavka SIQ. Deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in po uredbi EMAS ter vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa. Je tudi članica Zbornice VZD.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Jernej Balantič, 01 56 09 716, jernej.balantic@siq.si, www.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Natisni Na seznam dogodkov »