Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu

2. in 3. 7. 2024

9.00 začetek
15.00 zaključek

20 točk VZD

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


TOČKE VZD: Na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19), se udeležba na delavnici v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 20 točkami.

Kako spremljati vse zakonodajne zahteve, ki veljajo za posamezno organizacijo? Kako vpeljati nove zahteve v vsakdanje življenje? Kako to vpliva na oceno tveganja?

Na delavnici bomo s pomočjo praktičnih primerov (COVID-19, izpostavljenost biološkim dejavnikom na delovnem mestu, delo na domu, primeri udeležencev) ocenili skladnost delovanja organizacije. Kako o tem poročati najvišjemu vodstvu, je velikokrat izziv, pred katerega so postavljene odgovorne osebe. Osnova je celovito poznavanje veljavne zakonodaje, ki jo morajo organizacije uvesti v prakso.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • Zakonodajne spremembe v zadnjih letih – kaj smo morali narediti
 • Kako vplivajo nove zahteve na oceno tveganja?
 • Kateri drugi zakoni in podzakonski akti še pokrivajo področje varnega dela?
 • Kdo je odgovorna oseba za spremljanje zakonodajnih zahtev?
 • Implementacija zakonodajnih zahtev – kako? (ocena tveganja za COVID-19, delo na domu).
 • Kako obveščamo odgovorne osebe o ugotovljenih odstopanjih?
 • Študij primerov udeležencev


Način dela

Izobraževanje poteka 2 dneva. Prvi dan bo predstavljena zakonodaja s poudarkom na novostih, drugi dan pa bomo z delom v skupinah, izmenjavo izkušenj in študijem primerov iskali praktične rešitve implementacije zakonodajnih zahtev.


Vabljeni:

 • predstavnikom vodstva in odgovornim za sisteme vodenja VZD in njihovo integracijo;
 • odgovornim za varnost in zdravje pri delu v organizaciji;
 • strokovnim delavcem s področja varstva pri delu;
 • predstavnikom zaposlenih in članom svetov delavcev;
 • presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov vodenja;
 • organizatorjem poslovanja.

Predavateljica
Eva Pintarič

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. inženir kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom v večji organizaciji. Je zunanja sodelavka SIQ. Deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in po uredbi EMAS ter vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa. Je tudi članica Zbornice VZD.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Jernej Balantič, 01 56 09 716, jernej.balantic@siq.si, www.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Natisni Na seznam dogodkov »