Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Organizacija in vodenje gradbišča - priložnost ali skrb / Februar

seminar z delavnico

Program

9.00 Začetek
11.15 Odmor
11.45 Nadaljevanje
13.15 Odmor
13.25 Nadaljevanje
14.55 Zaključek

Trajanje: 7 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 130 € + DDV

Kdaj: petek, 4. februar 2011, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja z delavnico:
Razjasniti osnovne pojme postopkov vodenja gradbišč in s tem premagati bojazen in strah ob morebitnem obisku inšpektorja. Razjasniti odgovornosti izvajalca in jasno definirati pričakovanja do ostalih udeležencev pri gradnji objekta. Pregledati vse potrebne formularje in obrazce, zahtevane kot dokumentacija na gradbišču, vključno z njihovo razlago in praktičnim izpolnjevanjem le-teh.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

- Označitev, organizacija, ureditev gradbišča, prijava gradbišča, udeleženci pri gradnji in njihove vloge.

- Zahtevana dokumentacija na gradbišču.

- Vsebina in način vodenja dnevnika o izvajanju del (gradbeni dnevnik), kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču, vsebina in način vodenja knjige obračunskih izmer.

- Obveznosti izvajalca na tehničnem pregledu.

 

Ciljna skupina

Izvajalci, vodje gradbišč, manjši podjetniki in samostojni podjetniki, ki v svoji kadrovski sestavi nimajo koordinatorjev del na gradbišču, ki se srečujejo z inšpekcijskimi obiski gradbišč nepripravljeni in ki so v zadregi, kaj so dolžni zagotavljati tako delavcem na gradbišču kot tudi investitorju in kaj od ostalih udeležencev pri gradnji lahko pričakujejo.

Predavateljica
Mojca Hribar

Univ. dipl. inž. arh. Že 18 let deluje na področju gradbeništva, projektiranja vseh faz, nadzora in tudi izvajanja, zadnjih nekaj let deluje kot svetovalka manjšim gradbenim podjetjem in samostojnim podjetnikom pri organizaciji in vodenju gradbišča. Kot projektantka sodeluje pri pripravi dokumentacije za tehnične preglede in uporabna dovoljenja in tako dobro pozna tovrstno problematiko. Glede na svoje raznolike izkušnje pri gradnji objektov je dobra poznavalka razmer na gradbiščih, opažanj inšpektorjev pri obiskih gradbišč ter zahtev upravnih enot pri izdaji uporabnih dovoljenj za objekte.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest (10), ker tako jamčimo, da bo izobraževanje kvalitetno in poglobljeno. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 28. 1. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110204 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185