Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Krožnost: krožni poslovni modeli in strategije v praksi, poročanje o krožnosti in Uredba ESPR

15. 5. 2024

9.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 zaključek

4 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 149 € + DDV
Ostali: 178 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 75 € + DDV in ostali 105 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Odkrijte pomen krožnosti za trajnostnost in spoznajte, kako podjetja uveljavljajo krožne poslovne modele in strategije ter se soočajo s tveganji, izzivi in priložnostmi. Raziskali bomo poročanje o krožnosti v okviru CSRD – ESRS E5 ter namen Uredbe ESPR. S poudarkom na številnih praktičnih primerih bomo raziskali, kako lahko podjetja uspešno oblikujejo trajnostno usmerjeno poslovanje in uvedejo krožne modele ter strategije. Izobraževanje vam bo pomagalo razumeti, kako implementirati krožne poslovne modele za trajnostno usmerjeno delovanje v svojem podjetju.


Vljudno vabljeni. 

Vsebina:

  • Pomen krožnosti za trajnostnost.
  • Kako in zakaj so različna podjetja uvedla krožne poslovne modele in strategije v svoje poslovanje?
  • Tveganja, izzivi in priložnosti povezane s krožnostjo.
  • Poročanje o krožnosti v okviru Poročanja o trajnostnosti CSRD – ESRS E5.
  • Namen Uredbe o okoljsko primerni zasnovi trajnostnih izdelkov ESPR.
  • Predstavitev številnih primerov iz prakse.

Izobraževanje je namenjeno:

√ direktorjem, 
√ vodjem oddelkov razvojnih oddelkov (product development) in poslovnega razvoja (business development) ter
√ vsem ostalim, ki jih omenjena vsebina zanima. 

Predavateljica: 
Valeria Radosavljević


Direktorica podjetja Ecolibrium, ki ponuja svetovanje s področja krožnosti in trajnostnosti. Izkušena predavateljica in vodja delavnic, med drugim za OZS, MPIKov AS in KOCles. Sodeluje s številnimi podjetji in organizacijami v Sloveniji in tujini.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
10. 5. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240515 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si