Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Aktualne razmere na trgih energentov v Sloveniji in Evropi

13. 6. 2024

14.00 začetek
15.00 zaključek

virtualno

Kotizacija

Člani GZDBK
imajo 15 % popust!

V prijavnici vpišite kodo "GZDBK", da se vam obračuna popust.

Prijave in plačila kotizacije potekajo neposredno na ZNS.

 
V sodelovanju z Združenjem nabavnikov Slovenije vas vabimo na seminar z naslovom Aktualne razmere na trgih energentov v Sloveniji in Evropi.

Ugodne tržne razmere na trgu zemeljskega plina in elektrike trenutno omogočajo konkurenčne cene. Podobne cenovne nivoje smo nazadnje spremljali konec leta 2021. Če je dve leti nazaj na razmere na trgu z energenti vplivala predvsem rusko-ukrajinska kriza, so trenutno ponovno najbolj pomembni dejavniki za rast cen ponovno morebitno zaostrovanje geopolitičnih razmer, gibanje globalnega povpraševanja po LNG, prihajajoče poletne razmere in morebitno povečanje odjema električne energije in plina s strani industrije. Ne smemo pa pozabiti, da je energetski sistem EU še vedno izrazito občutljiv.

Predavatelj:

Vito Panič iz podjetja GEN-I vas bo seznanil z razmerami na energetskih trgih in s priporočili nabavnikom, odgovornim za nabavo energentov glede najboljših strategij za nakupe energentov za prihodnja leta. Vito Panič je vodja službe za prodajo in odkup energentov v GEN-I, kjer več kot 15 let svetuje podjetjem o optimalni nabavi energentov. Optimalna nabava pomeni tako pravilen čas nabave, ki ob ugodnih tržnih razmerah omogoča maksimiranje prihrankov kot tudi strateško načrtovanje nakupa z izbiro pravilnega način nakupa energentov po izpopolnjenih modelih za zagotavljanje stabilnosti in zanesljivosti dobave brezogljične energije.

 

Prijave in plačilo kotizacije:

Prijave in plačila kotizacije potekajo neposredno na ZNS.

Uveljavite 15 % popust, če ste zaposleni pri podjetju, ki je član GZDBK!

 
Dodatna pojasnila: Združenje nabavnikov Slovenije, info@zns-zdruzenje.si