Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Angleščina za računovodstvo

11. in 14. 6. 2024

10.50 sprejem udeležencev
11.00 začetek
12.30 odmor
12.45 nadaljevanje
14.15 zaključek

4 pedagoške ure

Yurena d.o.o., Glavni trg 11, 8000 Novo mesto

Kotizacija

Člani: 188 € + DDV
Ostali: 240 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 144 € + DDV in ostali 188 € + DDV.

ePRIJAVA


Delavnico organiziramo v sodelovanju s podjetjem YURENA Novo mesto, d. o. o.Angleščina za računovodstvo je zasnovana tako, da se udeležence spodbuja pri izboljševanju komunikacije v različnih konkretnih situacijah, ki so pogoste v računovodskih servisih oziroma v podjetjih, ki ponujajo računovodske in finančne storitve. Poleg osvajanja strokovnega besedišča je velik poudarek tudi na intenzivni ustni komunikaciji.


Vljudno vabljeni. 

Vsebina:

 • 1. del, 11. 6. 2024, Financial statements and ratios:
  • profit and loss statement, 
  • balance sheet, 
  • explaining accounts, 
  • ratio analysis, 
  • saying numbers, formulas, equations, 
  • making comparisons in English, 
 • 2. del, 14. 6. 2024, Balance sheet analysis, payroll accounting and business analysis:
  • translating and comparing balance sheets in English and Slovene, 
  • vocabulary connected to calculating salaries and wages, 
  • business analysis vocabulary and phrases, 
  • talking about trends, causes and results.

Delavnica je namenjena:
vsem, ki delajo v računovodstvu in financah in bi radi nadgradili svoje znanje poslovne angleščine s poudarkom na računovodskem področju.


Delavnica bo potekala z največ 12 udeleženci.

Predavatelj: 
Tomaž Šteh, Yurena

Yurena, šola tujih jezikov, je pooblaščeni izpitni center, v katerem lahko kandidati opravljajo državne izpite iz znanja tujih jezikov za odrasle in pooblaščeni izpitni center organizacije LanguageCert. LanguageCert je mednarodno veljaven certifikat, ki dokazuje raven znanja angleščine v skladu z evropsko jezikovno lestvico (stopnja A1-C2). Tečaji potekajo v sodobno opremljenih učilnicah, v katerih pouk s pomočjo interaktivnih tabel omogoča nadgradnjo tradicionalnih oblik učenja z najnovejšimi komunikacijskimi tehnologijami.

Tomaž Šteh, profesor angleščine, ima 12 let izkušenj na področju oblikovanja in vodenja tečajev angleškega poslovnega jezika v vodilnih slovenskih in tudi tujih podjetjih. Odlikuje ga usposobljenost na področju strokovne terminologije, kar se odraža pri njegovih prevodih, ki so na ravni univerzitetno izobraženega maternega govorca angleščine.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
7. 6. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240611 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si