Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Metodologija PCM

17. 6. 2024

9.00 začetek
10.00 zaključek

virtualno

Udeležba je brezplačna.

Pri pri zasedbi razpoložljivih mest imajo prednost člani GZDBK.

ePRIJAVA
Predstavili vam bomo PCM – Process Communication Model, model, ki ga podjetja uporabljajo pri vodenju ekipe, preprečevanju in reševanju konfliktov, podpori pri zaposlovanju, prodaji, pogajanjih, podpori strankam, organizacijskem in kadrovskem razvoju, coachingu ter svetovanju. Model je sestavljen iz množice spoznanj o tem, kako posameznik doživlja sebe in okolico, kaj ga motivira, kako komunicira in kako se obnaša pod stresom. Pojasni tudi, kateri mehanizmi uspeha posamezniku omejujejo napredek. Mnogi vprašalniki in testiranja poudarjajo pomembnost razlik, zaradi česar so potrebni različni pristopi in orodja. PCM ponuja sistemsko enostavne rešitve. Uči alternativne odzive, ki izboljšajo komunikacijo in okrepijo odnose.Vljudno vabljeni. 


 

 

Vsebina:


PCM kot edini model na svetu predvidi vzorce stresnega vedenja in hkrati ponudi tehnike, ki preprečujejo negativne izide, pri tem pa ustvarja okolje, v katerem lahko posameznik in celotna ekipa učinkoviteje dosežejo, pogosto celo presežejo, zastavljene cilje.

PCM je edinstven trening, ki pripomore k:

  • medsebojnemu dojemanju,
  • boljšemu sodelovanju,
  • učinkovitejšemu komuniciranju,
  • strateškemu vodenju,
  • razumevanju motivacijskih vzgibov ter
  • zmanjševanju konfliktnih situacij in stresa.

Model namreč omogoča, da posameznik razume, kako in zakaj ljudje delujejo na določen način in kaj jih pri tem poganja naprej. Kljub kompleksnosti je model izredno enostaven za razumevanje.Predavateljica: 
Maja Luzar


Luzar Maja je mednarodno certificiran PCM trener in mediator. Akademsko znanje je združila z delovnimi izkušnjami na področju HR, izobraževanji in usposabljanji. Pri svojem delu sodeluje tako s podjetji, kot tudi s posamezniki. Osrednja področja delovanja so združena v predavanja in delavnice, na katerih vam preda informacije, praktične primere ter izkušnje, ki vam omogočajo, da pridobljena spoznanja reflektirate v svoje situacije in jih nato, izredno hitro ter učinkovito prenesete v vaš vsakdan.

Prijave:

Udeležba je brezplačna, a je potrebna predhodna ePRIJAVA.

Pri zasedbi razpoložljivih mest imajo prednost člani GZDBK.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Natisni Na seznam dogodkov »