Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Društva in davki

seminar

Program

11.00 Začetek
13.15 Odmor
13.45 Nadaljevanje
16.00 Zaključek

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 110 € + DDV
Ostali: 155 € + DDV

Kdaj: sreda, 19. januar 2011, ob 11.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Pridobiti pregled nad zakonodajo, ki je osnova za pravilno delovanje društva. Pod drobnogled vzeti dejanske dileme, s katerimi se pri svojem poslovanju srečujejo društva, predvsem z davčnega vidika. Poiskati odgovore na konkretna vprašanja udeležencev in na podlagi izmenjave mnenj zaokrožiti srečanje.

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Pravna podlaga za delovanja društva:

  • Zakon o društvih.
  • Slovenski računovodski standard 33.

Društvo z davčnega vidika:

  • Zakon o davku od dohodka pravnih oseb.
  • Pridobitna in nepridobitna dejavnost.
  • Sponzorstvo in donatorstvo.
  • Izplačila članom.
  • Odhodki in prihodki po vaših vprašanjih.

 

Ciljna skupina

Seminar je namenjen vsem, ki se srečujejo s poslovanjem društev (tako odgovornim v društvih kot njihovim računovodjem). Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki so v tem trenutku nejasni.

Predavateljica
Vesna Bartolj Maver

Dipl. oec., preizkušeni notranji revizor. Že trinajst let dela kot vodja računovodstva (zadnjih sedem let v družbi Iskra, d. d). Poleg praktičnih izkušenj z izdelavo medletnih in letnih individualnih računovodskih izkazov, konsolidiranih računovodskih izkazov, davčnih bilanc, letnih poročil in sodelovanja z zunanjimi revizorji ima tudi ogromno izkušenj z vodenjem računovodenja v društvih in zvezah. Poleg pridobljenega certifikata računovodje in certifikata preizkušenega notranjega revizorja tudi redno pisanje člankov z računovodsko in davčno vsebino za spletne portale (Tax-fin-lex, d. o. o., IUS Software, d. o. o. ) in interno glasilo, dokazujejo njeno visoko strokovno usposobljenost.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 12. 1. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110119 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185