Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pričakovani učinki pokojninske reforme za podjetja

posvet

Program

12.00 Začetek
13.30 Odmor
13.50 Nadaljevanje
15.20 Zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Dogodek organiziramo samo za člane GZDBK in DKD DBK. Udeležba je brezplačna.

 

 

 

Posvet organizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri v sodelovanju z Direktoratom za delovna razmerja in pravice iz dela na MDDSZ, Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine in podjetjem PLANET GV, d. o. o.

Kdaj: torek, 25. januar 2011, ob 12.00
Kje: v podjetju ADRIA MOBIL, d. o .o., Novo mesto (Straška cesta 50, Novo mesto)

Namen in cilj posveta:
Spoznati argumente za nujnost pokojninske reforme, prepoznati možne učinke pokojninske reforme za podjetja in se seznaniti s pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi delodajalca, ki izvirajo iz novega pokojninskega zakona.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Glavni poudarki novega pokojninskega zakona.
  • Pričakovani učinki pokojninske reforme za organizacije in za družbo.
  • Vloga organizacij pri prehodu na nov pokojninski zakon.
  • Usklajenost pokojninskega zakona z drugimi zakoni na področju delovnih razmerij (Trg dela, Malo delo).

 

Ciljna skupina

Vodje, kadroviki, pravniki.

Predavatelja
Peter Pogačar in dr. Daniela Brečko

Peter Pogačar je univerzitetni diplomirani pravnik s Pravniškim državnim izpitom in je že od samega začetka svoje poklicne poti aktivno vključen v projekta priprave pokojninske reforme in vzpostavitve kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence. V okviru svojega dela je kot predavatelj sodeloval na številnih mednarodnih strokovnih konferencah, obenem pa je reden gost na seminarjih in okroglih mizah v Republiki Sloveniji na temo pokojninskega sistema. Je avtor številnih strokovnih člankov s področja sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Dolga leta je bil zaposlen kot direktor Oddelka za pokojninska zavarovanja v Kapitalski družba, nakar je prevzel vodenje direktorata  za delovna razmerja na MDDSZ, kjer je glavni snovalec novega pokojninskega zakona.

Dr. Daniela Brečko je univerzitetna diplomirana pedagoginja in sociologinja ter direktorica podjetja Planet GV. Doktorirala je s področja načrtovanja kariere, ves čas svoje kariere pa preučuje nove usmeritve v stroki, katerih rezultati so objavljeni v več kot 300 strokovnih člankih in razpravah za domače in tuje strokovne publikacije, pa tudi v knjižnih delih.

Kotizacija:

Brezplačen posvet zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca. Članom GZDBK in DKD DBK brezplačno udeležbo omogočajo Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela, DKD DBK in PLANET GV, d. o. o.

Prijave:

Dogodek organiziramo samo za člane GZDBK in DKD DBK. Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 1. 2011.

Dodatne informacije: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.