Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

21. in 22. 8. 2024

9.00 začetek
16.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženci pridobite mednarodno priznano IQNET potrdilo (IQNet Academy Certificate of Training) in SIQ potrdilo o uspešno opravljenem Tečaju za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v SIQ register presojevalcev.

Notranje presoje so eno od orodij, s katerimi lahko sistematično nadzorujemo in izboljšujemo učinkovitost ter uspešnost sistema vodenja. Ugotovitve presoje lahko uporabimo za učinkovito odločanje, saj le kompetentni presojevalci lahko podajo objektivno oceno o tem, kako se v organizaciji izvaja dogovorjeno, kako učinkovito se uresničujejo cilje, odpravljajo odstopanja in problemi ter kako se odzivamo na priložnosti za izboljšave.

Prednosti udeležbe na tečaju

 • Tečaj poteka v živo v eni izmed SIQ predavalnic.
 • Spoznate načela vodenja kakovosti in vse, kar morate vedeti o notranji presoji (definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje).
 • Z osvojenimi kompetencami konstruktivno pristopate k izvajanju notranjih presoj in znate prepoznavati priložnosti za izboljšave v vaši organizaciji.
 • Ob praktični simulaciji študije primera notranje presoje se usposobite za učinkovito izvajanje notranjih presoj.
 • Na podlagi uspešno opravljenega pisnega preizkusa znanja pridobite SIQ in IQNet potrdilo o uspešno opravljenem tečaju in postanete kompetenten notranji presojevalec.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • Predstavitev standardov skupine ISO 9000
 • Načela vodenja kakovosti
 • Zahteve standarda ISO 9001:2015
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Študija primera notranje presoje in simulacija presoje
 • Zapis ugotovitev - vaja
 • Pisni preizkus znanja


Način dela

 • Tečaj obsega predavanja, izmenjavo izkušenj, študije primerov in simulacijo presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO 9001:2015.


Komu je usposabljanje namenjeno?

 • odgovornim za sistem vodenja kakovosti;
 • bodočim izvajalcem presoj;
 • presojevalcem sistema vodenja kakovosti;
 • vodjem in odgovornim za vzdrževanje in nenehno izboljševanje poslovanja.

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.
Predavatelj
Zoran A. Seyfert

Zoran A. Seyfert je vodilni presojevalec za sistem vodenja pri SIQ in certificiran manager sistemov kakovosti po EOQ shemi. Izkušnje si je pridobival v Intereuropi d.d., kjer je kot direktor Sektorja za organizacijo in kakovost vodil projekt za vzpostavitev sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem ter bil predstavnik vodstva. Sedaj že deset let svetuje organizacijam pri uvajanju sistemov vodenja. Je vodja tečaja za notranje presojevalce in za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter je izvedel je že preko 1.000 presoj sistemov vodenja, tako v gospodarstvu kot javnem sektorju.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Benček, 01 56 09 894, tanja.bencek@siq.si, www.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Natisni Na seznam dogodkov »