Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Dokvalifikacija notranjih presojevalcev sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2022

27. 8. 2024

9.00 začetek
16.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Na izobraževanju bomo predstavili novo izdajo standarda ISO/IEC 27001:2022, ki poleg nekaj manjših sprememb v samem sistemu vodenja prinaša novosti predvsem pri dobrih praksah varovanja informacij. Uvaja povsem spremenjeno strukturo kontrol informacijske varnosti, nekaj novih kontrol ter dopolnjene razlage že poznanih kontrol iz dosedanjih izdaj standarda. Vse to je podrobno opisano v še temeljiteje prenovljenem standardu ISO/IEC 27002:2022, ki se ga bomo tudi dotaknili. Naredili bomo še kratko primerjavo starih in novih izdaj standardov ter pregled najpomembnejših sprememb. Nekatere od novosti bomo spoznali skozi študije primerov in izobraževanje zaključili s kratkim preizkusom znanja.

Po izobraževanju bodo udeleženci pripravljeni na izvajanje notranjih presoj sistema upravljanja informacijske varnosti tudi po zahtevah ISO/IEC 27001:2022.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

  • Predstavitev novosti in zahtev standardov ISO/IEC 27001:2022 in ISO/IEC 27002:2022
  • Primerjavo starih in novih izdaj standardov ter pregled najpomembnejših sprememb
  • Kompetentnost presojevalcev
  • Predstavitev študije primerov presoje in simulacija notranje presoje po zahtevah novega standarda
  • Kratek pisni preizkus znanja


Način dela

  • Dokvalifikacija obsega predavanja in študije primerov.
  • Udeleženci ob zaključku opravljate kratek pisni preizkus znanja v slovenskem jeziku.
  • Priporočamo, da s sabo prinesete tudi izvod standarda ISO/IEC 27002:2022. Za lažji potek dela na izpopolnjevalnem tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO/IEC 27001:2022.


Izobraževanje je namenjeno že usposobljenim notranjim presojevalcem sistema upravljanja informacijske varnosti po standardu ISO/IEC 27001:2013.

Predavateljica
Dr. Saša Javorič

Dr. Saša Javorič že več kot dvajset let svetuje organizacijam in uvaja spremembe, ki se tičejo optimizacije in digitalizacije procesov, uvedbe in presojanja sistemov vodenja kakovosti in upravljanja informacijske varnosti ter zakonodajnih sprememb. Sodeluje predvsem z organizacijami s področij informacijske tehnologije, elektro-energetike, zdravstva, šolstva in proizvodnje vavtomobilski in letalski industriji. Je vodilna presojevalka sistemov vodenja kakovosti(ISO 9001:2015), upravljanja informacijske varnosti (ISO 27001:2013/2022) in vodenja neprekinjenega poslovanja (ISO 22301:2019), predavateljica (modeliranjeposlovnih procesov, zahteve ISO 27001:2022, notranji presojevalci in dokvalifikacija notranjih presojevalcev – ISO 27001:2022) in nosilka akreditiranega programa Skrbnik za upravljanje tveganj informacijske varnosti / Information Security Risk Manager s stani mednarodne mreže certifikacijskih organov IQNet. Svoja znanja in dolgoletne izkušnje nadgrajuje z znanji nevrolingvističnega programiranja (NLP), coachinga, načeli nevrovodenja in nenasilne komunikacije (NVC). Z integrativnim pristopom pomaga posameznikom v okviru poslovnega in osebnega trenerstva NLP (NLP Business & Life Coaching) razviti »najboljšo verzijo sebe«, se samo motivirati in dosegati želene rezultate.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Bojan Varga, 01 47 78 108, bojan.varga@siq.si, www.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Natisni Na seznam dogodkov »