Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017

27. - 28. 08. 2024

9.00 začetek
16.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNET (IQNET Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v SIQ register presojevalcev.

Notranja presoja sistema vodenja kakovosti v laboratoriju, ki jo izvajajo kompetentni presojevalci, pomembno prispeva k vzdrževanju učinkovitega sistema delovanja laboratorija in je hkrati gibalo procesa nenehnega izboljševanja kakovosti delovanja le-tega.

Na tečaju bomo udeležencem podrobneje predstavili zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017. S pomočjo študije primera in simulacije presoje se boste usposobili za samostojno izvajanje notranje presoje sistema vodenja kakovosti v laboratoriju, vključno s pripravo na presojo, poročanjem ter izdelavo programov za korektivno ukrepanje. Na osnovi uspešno opravljenega pisnega preizkusa znanja boste dobili SIQ potrdilo o uspešno opravljenem tečaju po ISO 17025:2017.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • Pomen in struktura standarda ISO/IEC 17025:2017
 • Zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Študija primera in simulacija notranje presoje
 • Pisni preizkus znanja


Udeležbo priporočamo:

 • odgovornim za sistem vodenja kakovosti v laboratorijih;
 • bodočim presojevalci sistema vodenja kakovosti v laboratoriju;
 • presojevalcem drugih sistemov vodenja;
 • vsem, ki želite podrobneje spoznati zahteve novega standarda ter pridobiti znanje in veščine s področja presojanja.


Način dela in priprava na tečaj

 • Tečaj obsega predavanja, izmenjavo izkušenj, študije primerov in simulacijo izvedbe notranje presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO/IEC 17025:2017.

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.Predavateljica
Mag. Maja Gošnjak

Mag. Maja Gošnjak, dr. vet. med., je zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), na Oddelku za mikrobiološke preiskave živil, vod in drugih vzorcev okolja (OMA) v Celju. S sistemi vodenja kakovosti se je pričela ukvarjati pred več kot 15 leti. Na nekdanjem Zavodu za zdravstveno varstvo Celje je sodelovala pri uvajanju sistema vodenja kakovosti ter pri pripravi Laboratorija za sanitarno mikrobiologijo za akreditacijo. Ob ustanovitvi NLZOH je bila vodja kakovosti lokacije Celje, sedaj pa poleg nalog samostojnega analitika opravlja še delo skrbnika kakovosti na OMA in OMM (Oddelek za medicinsko mikrobiologijo) v Celju. Je presojevalka sistemov vodenja kakovosti ter ima več letne izkušnje s pripravo notranjih presoj ter pripravo laboratorija za akreditacijo.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Bojan Varga, 01 47 78 108, bojan.varga@siq.si, www.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Natisni Na seznam dogodkov »