Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Celovito računovodenje društev

seminar

Program

11.00 Začetek
13.15 Odmor
13.45 Nadaljevanje
16.00 Zaključek

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 110 € + DDV
Ostali: 155 € + DDV

Kdaj: petek, 4. marec 2011, ob 11.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Pridobiti celosten pregled nad delovanjem društva v povezavi z Zakonom o društvih. Na podlagi Slovenskih računovodskih standardov na praktičen način razjasniti osnovne knjigovodske in računovodske zakonitosti, ki veljajo za društva. Seminar je dobra iztočnica za pravilno zasnovo in delovanje društva.

Vljudno vabljeni! 

 

Vsebina

 

Zakon o društvih:

  • Ustanovitev društva.
  • Članstvo v društvih.
  • Organi društva.
  • Pridobitna in nepridobitna dejavnost.
  • Prenehanje društva.

Slovenski računovodski standard 33:

  • Knjigovodstvo v društvih (enostavno in dvostavno knjigovodstvo, sponzorstvo in donacija).
  • Popis sredstev in obveznosti.
  • Predložitev letnih poročil.

 

Ciljna skupina

Seminar je namenjen vsem, ki se srečujejo s poslovanjem društev, tako s poslovnega kot z računovodskega vidika. S praktičnimi opozorili in splošnimi navodili v smislu pravilnega administriranja pri delovanju društev ter navodili za pripravo vseh zakonsko zahtevanih pravilnikov in ostale dokumentacije, bomo razjasnili vse pojme na ključnih področjih delovanja društev ter s tem pregnali marsikatero skrb in nejasnost, ki se v tem trenutku pojavlja.

Predavateljica
Vesna Bartolj Maver

Dipl. oec., preizkušeni notranji revizor. Predavateljica že trinajst let dela kot vodja računovodstva (zadnjih sedem let v družbi Iskra, d. d.), kar pomeni ogromno praktičnih izkušenj z izdelavo medletnih in letnih individualnih računovodskih izkazov, konsolidiranih računovodskih izkazov, davčnih bilanc, letnih poročil in sodelovanja z zunanjimi revizorji. Poleg pridobljenega certifikata računovodje in certifikata preizkušenega notranjega revizorja tudi njeno redno pisanje člankov z računovodsko in davčno vsebino za spletne portale (Tax-fin-lex, d. o. o., IUS Software, d. o. o.) in interno glasilo, dokazujejo njeno visoko strokovno usposobljenost.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 25. 2. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110304 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185