Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Posvet za delodajalce

posvet

Program

13.00 Začetek
15.00 Zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Dogodek organiziramo samo za člane GZDBK in DKD DBK. Udeležba je brezplačna.

 

 

 

Posvet organizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, Območno službo Novo mesto in Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine.

Kdaj: petek, 15. april 2011, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj posveta:
Organizacijo posvetov z delodajalci predvideva tudi Komunikacijska strategija ob uvedbi novega ZUTD, ki je bila kolegiju Zavoda predstavljena 26. oktobra 2010 in je bila tedaj tudi potrjena. S takim načinom sodelovanja z delodajalci želi Zavod za zaposlovanje čim bolj poenotiti dosedanje različne oblike oz. prakse obveščanja delodajalcev po OS ter tako čim bolje izrabiti razpoložljive kadrovske vire, saj bo v letu 2011 delo z delodajalci še bolj intenzivno. Tako kot v vseh prejšnjih sklopih posvetov bodo strokovni delavci Zavoda v zgoščeni obliki podali aktualne informacije z različnih področij dela Zavoda.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Kratka predstavitev aktualnih razmer na lokalnem trgu dela.
  • Predstavitev novega ZUTD.
  • Predstavitev novosti na podorčju sodelovanja z delodajalci.
  • Predstavitev elektronskih storitev za delodajalce + novi SKP.
  • Predstavitev aktualnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja za delodajalce.

 

Po končanem posvetu (ob 15. uri) bo v istih prostorih zbor članov DKD DBK.

Kotizacija:

Brezplačen posvet zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Dogodek organiziramo samo za člane GZDBK in DKD DBK. Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11. 4. 2011.

Dodatne informacije: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si