Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Incoterms 2010

seminar s knjigo

Program

11.00 Začetek
13.00 Odmor
13.30 Nadaljevanje
16.00 Zaključek

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 243,95 €
Ostali: 277,55 €

Kotizacija že vključuje DDV.

 Seminar organiziramo v sodelovanju s Pravno službo GZS.

Kdaj: četrtek, 19. maj 2011, ob 11.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:  
1. januarja 2011 začnejo veljati prenovljena pravila Incoterms 2010, ki bodo nadomestila dosedanje Incoterms 2000. Revizija Incoterms 2010 za podjetja prinaša številne pomembne novosti, ki jih je treba upoštevati pri pripravi pogodb za leto 2011. Ob uporabi nove knjige Incoterms 2010 bodo udeležencem predstavljene bistvene novosti, ki jih za podjetja prinašajo prenovljeni Incoterms 2010, posamezne klavzule Incoterms 2010 pa bodo obravnavane s pomočjo primerov iz prakse.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

1. POMEN IN TEMELJNE ZNAČILNOSTI TRGOVINSKIH KLAVZUL INCOTERMS

  • Klavzule  Incoterms kot del prodajne pogodbe.
  • Katera vprašanja urejajo Incoterms in katerih vprašanj ne urejajo?
  • Kako izbrati ustrezno klavzulo Incoterms?

2. BISTVENE ZNAČILNOSTI REVIZIJE INCOTERMS 2010

  • Razlogi za revizijo Incoterms 2010.
  • Nova klasifikacija Incoterms 2010: klavzule za kakršnokoli obliko prevoza/klavzule za morske in notranje plovne poti.
  • Novi klavzuli DAP/DAT Incoterms 2010.
  • Incoterms 2010 v povezavi z zavarovalno pogodbo, enotnimi trgi, varnostjo v prometu blaga in elektronskim poslovanjem.

3. KLAVZULE INCOTERMS 2010 ZA KAKRŠNOKOLI OBLIKO OZ. OBLIKE PREVOZA (klavzuli EXW/FCA, CPT/CIP in klavzule DAT/DAP/DDP)

4. KLAVZULE INCOTERMS 2010 ZA MORSKE IN NOTRANJE PLOVNE POTI (klavzuli CFR/CIF in FAS/FOB)

Predavatelja
Dr. Andrej Friedl in Marko Djinović

Dr. Andrej Friedl, univ. dipl. prav., je generalni sekretar Slovenskega nacionalnega odbora za Mednarodno trgovinsko zbornico (ICC Slovenija), kjer sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb in pravil avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih kongresih ICC. Je vodja delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje Incoterms 2010.

Marko Djinović, univ. dipl. prav., namestnik vodje Pravne službe GZS, kjer se ukvarja s svetovanjem strankam na področju gospodarskega pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti sklepanja in izvajanja mednarodnih prodajnih pogodb. Na GZS vodi Komisijo za gospodarsko pravo in je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške izdaje pravil Incoterms 2010.

Kotizacija:

Kotizacija že vključuje DDV. Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, izvod ekskluzivne slovensko-angleške izdaje knjige Incoterms 2010, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Kotizacija za člane: seminar 140 € + 20 % DDV & knjiga 70 € + 8,5 % DDV, kotizacija za ostale: seminar 168 € + 20% DDV & knjiga 70 € + 8,5 % DDV.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 13. 5. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110519 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185

*INCOTERMS® je registrirana blagovna znamka International Chamber of Commerce - The World Business Organization (ICC). Gospodarska zbornica Slovenije je izključna imetnica licence ICC za prevod v slovenski jezik, izdajanje, distribucijo in prodajo slovensko-angleške izdaje INCOTERMS 2010.