Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekt Starosti prijazna mesta

strokovno predavanje

Program

17.00 Začetek
19.00 Zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 25 € + DDV

Sekcija seniorjev

Kdaj: torek, 15. februar 2011, ob 17.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja: 
Predstaviti projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), v katerega je že vključenih pet slovenskih mest in za katerega se zanima tudi Novo mesto.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Staranje prebivalstva nezadržno napreduje po vsem svetu. Tudi Slovenci smo postali dolgoživa družba. Po podatkih statističnega urada je v Sloveniji leta 1995 živelo 12,5 odstotka prebivalcev, starejših od 65 let, leta 2008 že petina, do leta 2060 predvidevajo, da jih bo več kot tretjina. Hkrati po vsem svetu narašča število meščanov. Danes že več kot polovica vseh ljudi živi v mestih in v mestih razvitih držav živi danes kar tri četrtine starejših državljanov. Velika umetnost politike je, kako v mestih zagotoviti pravičen socialni in ekonomski razvoj, ki vključuje tudi aktivno in zdravo staranje. Ena od možnih oblik ustvarjanja in vzdrževanja takega okolja je projekt Svetovne zdravstvene organizacije Starosti prijazna mesta.

Leta 2005 je Svetovna zdravstvena organizacija projekt predlagala na 18. svetovnem kongresu gerontologije in geriatrije v Rio de Janeiru. V 33 mestih po svetu so okoli 1500 starejših meščanov prosili, naj opišejo prednosti in ovire, ki jih doživljajo na različnih področjih mestnega življenja. Na podlagi vseh mnenj in predlogov so na Svetovni zdravstveni organizaciji opredelili 84 značilnosti starosti prijaznega mesta ter pripravili in izdali priročnik za uresničevanje projekta.

V dogovoru s Svetovno zdravstveno organizacijo so na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje z letom 2008 sprožili aktivnosti za uvajanje programa Starosti prijazna mesta v Sloveniji. Naleteli so na zelo dober odziv županov treh največjih slovenskih mest, Ljubljane, Maribora in Celja, kasneje sta se v projekt vključili še mesti Velenje in Ruše.

Predavatelj
dr. Božidar Voljč

Upokojeni zdravnik in nekoč tudi minister za zdravstvo. Leta 1992 je vodil slovensko delegacijo na zasedanju generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije, na kateri so sprejeli Slovenijo kot svojo novo članico, čez dve leti pa je generalno skupščino omenjene organizacije vodil že kot njen podpredsednik.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 10. 2. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110215 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: Milka Ramuta, 07 33 22 182, milka.ramuta@gzdbk.si