Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev (PAUM) / 1. dan (september)

dvodnevno usposabljanje

Program

8.00 Začetek
16.00 Zaključek

Trajanje: 20 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 100 € + DDV
Ostali: 150 € + DDV

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju s Šolskim centrom Novo mesto.

Kdaj: četrtek in petek, 8. in 9. september 2011, ob 8.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj usposabljanja:
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (UL RS št. 86/04, 50. člen) postavlja določila na področju povezovanja izobraževanja in dela. Delodajalci morajo biti pozorni na izpolnjevanje pogoja o pedagoško-andragoški usposobljenosti, ki je obvezen pogoj za mentorja praktičnega izobraževanja. Pedagoško-andragoška usposobljenost mentorjev za praktično delo je eden od pogojev za verifikacijo učnih mest pri delodajalcu.

Udeležence se usposobi za izvajanje mentorstva pri praktičnem izobraževanju na delovnem mestu oz. v delovnem okolju. V okviru usposabljanja udeleženci pridobijo kompetence učinkovitega pedagoško-andragoškega dela z udeleženci različne starosti na področju praktičnega izobraževanja. Udeleženci se usposobijo za izvajanje poučevanja in uvajanja mladih, ki prihajajo iz šol v delo ter sodelavcev, ki se prvič uvajajo v delo.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

 • Udeleženci osvojijo postopke načrtovanja, izvajanja in poučevanja v delovnem procesu ter spoznajo orodja, ki jih pri tem uporabljajo.
 • Udeleženci osvojijo veščine uspešne medsebojne komunikacije, ki spremljajo proces izmenjave znanja.
 • Udeleženci spoznajo značilnosti sistema izobraževanja, s poudarkom na vseh ravneh poklicnega in strokovnega izobraževanja.

 

Teme usposabljanja

  

 • Izobraževalni sistem v Sloveniji
 • Psihološke osnove učenja in poučevanja
 • Dejavniki učnega procesa in vloga mentorja
 • Načrtovanje in izvajanje učnega procesa
 • Spremljanje in preverjanje učnih dosežkov
 • Metodika praktičnega izobraževanja
 • Timsko delo
 • Oblikovanje projektov
 • Vizija in razvojna strategija organizacije

Pogoji za vključitev v program usposabljanja in njegovo uspešno končanje

Mentor dijaka oziroma študenta mora imeti najmanj takšno izobrazbo, ki jo bo pridobil dijak oziroma študent z uspešno zaključenim izobraževanjem. Po končanem programu kandidat izdela kompleksno seminarsko nalogo, ki vsebuje pisno pripravo letnega operativnega programa za izvajanje praktičnega usposabljanja v delovnem procesu in pisno pripravo za učno enoto (delovno vajo) in se tako usposobi za mentorstvo praktičnega izobraževanja v delovnih procesih.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 31. 8. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2011090809 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si