Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Arheološka podoba Dolenjske

voden ogled po razstavi

Program

10.00 Začetek
11.30 Zaključek

Trajanje: 2 pedagoški uri

Kotizacija

Ogled organiziramo samo za člane GZDBK. Vstopnina znaša 3  in se plača na samem mestu dogodka.

Sekcija seniorjev

Kdaj: torek, 22. februar 2011, ob 10.00
Kje: v Dolenjskem muzeju Novo mesto (Muzejska ulica 7, Novo mesto)

Namen in cilj dogodka:
Del vizije Sekcije seniorjev je tudi ''delovati kot najboljši promotorji Dolenjske in Bele krajine ter predstavljati gospodarske dosežke, kulturna izročila, naravne lepote in prijaznost ljudi''. V skladu s tem in v želji po strokovnih in hkrati družabnih srečanjih sekcija organizira voden ogled po izjemno bogati in v mnogih pogledih edinstveni razstavi Arheološka podoba Dolenjske.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Po svojem bogastvu, pomenu in izjemnosti sodi arheološka dediščina Novega mesta in Dolenjske med najpomembnejšo premično dediščino Slovenije, saj predstavlja številne edinstvene predmete, ki še posebej v obdobju starejše železne dobe, imenovanem halštatsko obdobje, zaradi dragocenosti, redkosti in zgodovinske pomembnosti sodijo v sam evropski arheološki vrh. Novo mesto z enim največjih srednjeevropskih arheoloških najdišč, Kapiteljsko njivo, pa zaseda pomembno mesto tudi na arheološkem zemljevidu Evrope.

Pod naslovom Arheološka podoba Dolenjske nam razstava s številnimi najdbami oziroma predmeti prikazuje čas od kamene dobe do zgodnjega srednjega veka in tudi dokazuje, da je bil prostor Novega mesta in ožje Dolenjske nepretrgoma naseljen vsaj že od 10. stoletja pred našim štetjem pa vse do konca 4. stoletja našega štetja. Na razstavi prvič skupaj predstavljajo vse najpomembnejše predmete, ki Dolenjsko in njeno metropolo uvrščajo tudi med najpomembnejšo evropsko arheološko dediščino in pomembno prispevajo k poznavanju evropske prazgodovine.

Ogled po razstavi bo vodila kustosinja Petra Stipančić.

Kotizacija:

Voden ogled razstave organiziramo samo za člane GZDBK. Kotizacija vključuje vstopnino za ogled razstave, plačate jo na samem mestu dogodka.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 18. 2. 2011.

Dodatne informacije: Milka Ramuta, 07 33 22 182, milka.ramuta@gzdbk.si