Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Novosti za upnike (izvršba in plačilna disciplina)

seminar

Program

10.00 Začetek
12.15 Odmor
12.45 Nadaljevanje
15.30 Zaključek

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 110 € + DDV
Ostali: 150 € + DDV

Kdaj: ponedeljek, 11. april 2011, ob 10.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Vse večja plačilna nedisciplina in posledično vse več (izvršilnih) postopkov, kjer upniki niso bili poplačani, je narekovala sprejem novega Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih ter nekaterih sprememb in dopolnitev Zakona o izvršbi in zavarovanju. Seminar bo udeležencem ponudil praktičen prikaz elektronske vložitve predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine in pregledovanja sodne prakse slovenskih sodišč na spletni strani Vrhovnega sodišča.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

IZ ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU

 • Predstavitev bistvenih novosti Novele ZIZ.
 • Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine (sestavine predloga, izvršba na podlagi pravnomočnega sklepa, postopek po vloženem obrazloženem ugovoru …).
 • Predstavitev izvršilnega postopka na podlagi priložene menice.
 • Predhodne odredbe (pogoji za izdajo, vrste predhodnih odredb, aktualna sodna praksa …).
 • Predhodne odredbe po vloženem (pavšalnem) ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine (posebnosti predloga, nova pristojnost pravdnega sodišča …).
 • Primerjava zavarovanja z začasno odredbo in zavarovanja s predhodno odredbo.

PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH

 • Splošne določbe in opredelitev pojmov (opredelitev gospodarskih subjektov in javnih organov, očitno nepravičen pogodbeni dogovor …).
 • Določitev plačilnega roka in trenutek nastopa zamude (rok plačila 60 dni, javni organi 30 dni, nastop zamude …).
 • Posledice zamude (zamudne obresti, povrnitev stroškov izterjave …).
 • Večstranski pobot (načela delovanja sistema večstranskega pobota, dolžnost prijave denarne obveznosti, obvezna prijava denarne obveznosti iz menice v večstranski pobot …).
 • Register protestiranih menic (javni register pri AJPES-u, vpis v register …).
 • Nadzor na izvajanjem zakona (inšpektorati in drugi organi, anonimne prijave …).
 • Prekrški (za kršitev plačilnega roka, odgovornost gospodarskega subjekta in odgovorne osebe …).

Udeleženci bodo prejeli:

 • vzorec predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova - s strokovnimi pojasnili,
 • vzorec dopisa za poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju - s strokovnimi pojasnili,
 • vzorec predloga za izvršbo na podlagi priložene menice - s strokovnimi pojasnili.

Predavateljica
Dida Volk

Je dolgoletna sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je avtorica številnih del s civilno-pravnega področja, izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 4. 4. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110411 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: 07 33 22 185