Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Procesi managementa ob nesrečah in drugih nenadnih dogodkih za zagotovitev neprekinjenega procesa delovanja

seminar

Program

10.00 Začetek
12.15 Odmor za kosilo
13.15 Nadaljevanje
15.30 Zaključek

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 130 € + DDV

Podnaslov: Upravljanje in vodenje krize in kriznih razmer

Seminar organiziramo v sodelovanju s Centrom za raziskovanje in razvoj znanja.

Kdaj: četrtek, 5. maj 2011, ob 10.00
Kje: v Termah Dolenjske Toplice (Hotel Balnea)

Namen in cilj seminarja:
Management v podjetjih se mora zavedati aktualnih virov ogrožanja, lokalnih in globalnih. Krize današnjega dne so vse bolj multiplikativne in verižne. Obvladovanje krize je proces, ki ga boste spoznali po fazah: predkrizna priprava, učinkovito obvladovanje akutne krize in delovanje v času po krizi ter učenje iz izkušenj. Poudarek delavnice bo na komuniciranju znotraj podjetja in komuniciranju z mediji. Spoznali boste pravilen in napačen nastop pred kamero. Najboljše je učenje iz lastnih izkušenj, a žal NAJDRAŽJE. Ne dovolite, da se drugi učijo na vašem primeru, spoznajte krizo še preden se srečate z njo.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Predstavitev upravljanja in vodenja krize in kriznih razmer, učenje iz izkušenj:

  • predkrizno obdobje: primer poplav v Sloveniji l. 2010, London-Terminal 5 VB ...,
  • krizno obdobje: primer Dioksin 2011, poplave v Sloveniji ...,
  • pokrizno obdobje in analiza dogodkov: naftna ploščad Piper Alfa ...

Komuniciranje z mediji, nastop pred kamero.

Zmanjšati stres in voditi zaposlene v krizni situaciji.

 

Ciljna skupina

Seminar je namenjen predvsem odločevalcem višjega in srednjega managementa, vodilnim delavcem, ki bodo na delavnici prepoznali potrebo po vzpostaviti preventivnih ukrepov za zaznavanje in preprečevanje kriznih situacij in kriznih razmer v podjetju in želijo izboljšati splošno odpornost organizacije ter varnosti podjetja.

Predavatelji 

Jani Muhič, novinar, radijski in televizijski voditelj z 18-letnimi izkušnjami v medijih. Je organizator in voditelj javnih prireditev, ljubiteljski filmski in gledališki igralec. Ima večletne izkušnje kot svetovalec in trener javnega nastopanja. Svoje znanje, izkušnje in veščine posreduje na praktičen način s poudarkom na posamezniku.

Irena Vrhovnik, učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Praktik, NLP Mojster, NLP Coach, SDI trener, ima končano andragoško-pedagoško izobrazbo za višje predavatelje na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dela kot vodja programa funkcionalnih usposabljanj, izvaja individualne coachinge.

Nataša Tominšek, samostojna strokovna svetovalka Centra za raziskovanje in razvoj znanja d.o.o. Je univerzitetna diplomirana politologinja. Vrsto let je pridobivala izkušnje kot častnica Slovenske vojske. Strokovna znanja nadgrajuje z magistrskim študijem na FDV.

Breda Bunič, diplomantka upravnih ved. Kot predavateljica že več let sodeluje na delavnicah in usposabljanjih s področja varovanja človekovega dostojanstva, enakih možnosti in dostopa do informacij javnega značaja. Je uradna oseba, pristojna za posredovanje Informacij javnega značaja na MORS.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, kosilo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca. Članom GZDBK brezplačno udeležbo omogoča Center za raziskovanje in razvoj znanja.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest (25). Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 28. 4. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110505 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185