Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Medosebni odnosi kot temelj uspešnega timskega dela (Zakaj se vedemo in kregamo, tako kot se?)

delavnica

Program

11.30 Začetek
13.30 Zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 50 € + DDV

Sklop delavnic organiziramo v sodelovanju s Kaetrida, Karin Elena Sánchez, s. p.

Kdaj: ponedeljek, 23. maj 2011, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Poznati temeljna načela teorije zavedanja medosebnih odnosov in njihov vpliv na naše vedenje in komuniciranje, razumeti razliko med vedenjem in vrednotami, poznati osnovne značilnosti sedmih osebnostnih profilov po metodologiji sdi (nabor osebnostnih vrlin), razumeti kaj in zakaj se dogaja v konfliktu in želeti izvedeti več.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Tipi osebnosti po Teoriji zavedanja medosebnih odnosov.
  • Kaj nas žene in kako se obnašamo ali vrednote in vedenje.
  • Načela delovanja po Teoriji zavedanja medosebnih odnosov.
  • Značilnosti (vrline) posameznih tipov in timsko delo.
  • Tipi osebnosti po TZMO in konflikti: kje lahko pričakujemo konflikte in kako jih lahko preprečimo.
  • Raziskovanje komunikacije in priložnosti za konflikte na praktičnem primeru.

 

Ciljna skupina

Vodje z vseh ravni, direktorji, projektni vodje, vsi, ki vodijo manjše ali večje skupine ljudi, vsi, ki za doseganje ciljev večkrat sklicujejo ter vodijo sestanke ter bi radi z njimi dosegli več, vsi, ki pri svojem delu sodelujejo z drugimi ljudmi ter njihovo komuniciranje pomembno vpliva na rezultate in zadovoljstvo pri delu.

Predavateljica
Karin Elena Sánchez

Univ. dipl. ekon. s pedagoško-andragoško izobrazbo, pripravlja magistrsko nalogo s področja coachinga in ustvarjalnosti. V lastnem podjetju KAETRIDA deluje kot poslovna svetovalka, profesionalna moderatorka, izobraževalna trenerka, predavateljica, osebni in poslovni coach itd. Je mednarodna licenčna trenerka nevrolingvističnega programiranja, NLP Master Coach, mednarodna licenčna trenerka SDI (Nabor osebnostnih vrlin). Ima opravljen dveletni andragoški praktikum za trenerje in predavatelje, Šolo čustvene inteligence, Šolo intuicije, transakcijsko analizo 101, nenasilno komuniciranje po Marshallu Rosenbergu, generativni trans in generativni coaching, gledališka improvizacija kot socialno integracijska metoda … Vodi delavnice in seminarje s področja pogajanj, reševanja konfliktov, (nenasilne) komunikacije, medosebnih odnosov, vodenja, nevrolingvističnega programiranja, coachinga, spodbujanja ustvarjalnosti, čustvene inteligentnosti, pozitivnega mišljenja, izobraževanja izobraževalcev, stresa na delovnem mestu … V letu 2008 je prejela priznanje za uvrstitev med Deset top predavateljev leta, ki ga podeljujeta Inštitut za izobraževalni management SOFOS in Planet GV, sicer pa je šolana in večletna televizijska voditeljica.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca. Članom GZDBK brezplačno udeležbo omogoča Kaetrida, Karin Elena Sánchez, s. p.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest (30). Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 16. 5. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110523-02 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185