Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pogajam se, torej sem!

delavnica

Program

14.00 Začetek
16.00 Zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 50 € + DDV

Sklop delavnic organiziramo v sodelovanju s Kaetrida, Karin Elena Sánchez, s. p.

Kdaj: ponedeljek, 23. maj 2011, ob 14.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Na praktičnem primeru izkusiti načela Harvardske metode načelnih pogajanj, znati se pripraviti na preprosta pogajanja, dobiti povratno informacijo o svojih pogajalskih kompetencah in uporabljati tri korake pogajalskega procesa pri pogajanjih.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Osnovni pogajalski pojmi.
  • Študija primera: Kdo ima več pravic do avta? – urjenje pogajalskih veščin na praktičnem primeru.
  • Harvardska metoda načelnih pogajanj.
  • Pogajalski proces v treh korakih.
  • Pogajalsko območje.

 

Ciljna skupina

Vodje z vseh ravni, direktorji, projektni vodje, vsi, ki se pri svojem delu pogajajo o različnih stvareh in vsi, ki vodijo manjše ali večje skupine ljudi.

Predavateljica
Karin Elena Sánchez

Univ. dipl. ekon. s pedagoško-andragoško izobrazbo, pripravlja magistrsko nalogo s področja coachinga in ustvarjalnosti. V lastnem podjetju KAETRIDA deluje kot poslovna svetovalka, profesionalna moderatorka, izobraževalna trenerka, predavateljica, osebni in poslovni coach itd. Je mednarodna licenčna trenerka nevrolingvističnega programiranja, NLP Master Coach, mednarodna licenčna trenerka SDI (Nabor osebnostnih vrlin). Ima opravljen dveletni andragoški praktikum za trenerje in predavatelje, Šolo čustvene inteligence, Šolo intuicije, transakcijsko analizo 101, nenasilno komuniciranje po Marshallu Rosenbergu, generativni trans in generativni coaching, gledališka improvizacija kot socialno integracijska metoda … Vodi delavnice in seminarje s področja pogajanj, reševanja konfliktov, (nenasilne) komunikacije, medosebnih odnosov, vodenja, nevrolingvističnega programiranja, coachinga, spodbujanja ustvarjalnosti, čustvene inteligentnosti, pozitivnega mišljenja, izobraževanja izobraževalcev, stresa na delovnem mestu … V letu 2008 je prejela priznanje za uvrstitev med Deset top predavateljev leta, ki ga podeljujeta Inštitut za izobraževalni management SOFOS in Planet GV, sicer pa je šolana in večletna televizijska voditeljica.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca. Članom GZDBK brezplačno udeležbo omogoča Kaetrida, Karin Elena Sánchez, s. p.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest (30). Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 16. 5. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110523-03 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185