Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Predlog plačnega modela ZDS

delavnica

Program

9.00 Začetek
10.30 Odmor
10.50 Nadaljevanje
12.00 Zaključek

Trajanje: 3 pedagoške ure

Kotizacija

Dogodek je brezplačen za vse udeležence.

 

Delavnico organiziramo v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije, v okviru projekta Nagrajevanje v podjetju.

Kdaj: ponedeljek, 9. maj 2011, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Predstaviti predloga plačnega modela ZDS po vseh elementih plače (osnovna plača, dodatki, del plače iz naslova delovne uspešnosti, del plače iz poslovne uspešnosti).

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Združenje delodajalcev Slovenije je v sodelovanju z gospodarskimi družbami oblikovalo predlog plačnega modela ZDS, ki v večji meri upošteva uspešnost delavca in poslovno uspešnost. Po predlaganem modelu lahko delodajalci rezultate pogajanj na kolektivnih pogodbah dejavnosti spremljajo le kot minimalni standard.

Na delavnici bo razloženo, na kaj morate biti pozorni, če plačni model spreminjate in dopolnjujete z vsebino plačnega modela ZDS ali če ga oblikujete na novo.

Če želite nasvet prav za vaš primer, vam svetujemo, da dobro poznate določbe oziroma da imate s seboj pravne akte, ki pri vašem delodajalcu določajo način obračuna in izplačila plač (kolektivno pogodbo delodajalca oziroma splošni akt delodajalca, sistemizacijo delovnih mest, vzorec pogodbe o zaposlitvi).

 

Ciljna skupina

Vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s plačami.

Predavateljica
mag. Slavi Pirš

Zaposlena je na Združenju delodajalcev Slovenije kot vodja oddelka za prejemke iz delovnega razmerja. Njena osrednja tema so prejemki iz delovnega razmerja, s katerimi se je seznanila najprej s statističnega vidika (SURS), potem ekonomskega (GZS-SKEP), od leta 1999 dalje pa z vidika socialnega dialoga s posebnim poudarkom na kolektivnih pogodbah zasebnega sektorja. V posebno veselje ji je proučevati specifične, še ne obravnavane teme, kot so npr. veljavnost KP, predlog prožnejšega plačnega modela, kako vključiti bolonjski izobraževalni sistem v kolektivne pogodbe. Vse njene obsežnejše vsebine so predstavljene v priročnikih ZDS. Krajše prispevke je objavljala v različnih strokovnih revijah, z novejšem času pa jih je mogoče slediti v Delodajalcu - prvi strokovni delodajalski reviji, ki jo izdaja ZDS. 

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 4. 5. 2011.

Dodatne informacije: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si