Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vse o obdavčitvi poslovodij, prokuristov in dijakov na praksi

seminar

Program

13.00 Začetek
14.20 Odmor
14.30 Nadaljevanje
15.30 Zaključek

Trajanje: 3 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 50 € + DDV
Ostali: 75 € + DDV

Kdaj: sreda, 13. julij 2011, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Glede na to, da se v praksi ob izplačevanju dohodkov (nagrade, povračila stroškov …) poslovodnim osebam, prokuristom ter dijakom na obvezni in neobvezni praksi poraja množica vprašanj vezanih na obdavčitev le-teh, je seminar namenjen njihovi davčni obravnavi - obdavčitvi v luči ZDoh-2.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Opredelitev poslovodje in prokurista po ZGD.
  • Obdavčitev dohodkov poslovodij (tudi tujcev).
  • Obdavčitev dohodkov prokurista (v praksi možni dve varianti).
  • Kako je z obdavčitvijo obvezne in neobvezne prakse - počitniška praksa.
  • Izpolnitev ustreznih REK obrazcev.
  • Pojasnila DURS-a na navedeno temo. 

 

Ciljna skupina

Vodje računovodstva in financ, zaposleni, ki obračunavajo plače in povračila stroškov v zvezi z delom, vodje računovodskih servisov, direktorji in lastniki družb.

Predavateljica
Jana Galič

Je davčna svetovalka z licenco ZDSS in dolgoletni vodja finančno-računovodske službe v uspešnem podjetju JV Slovenije, zato strokovne vsebine na predavanjih nenehno prepleta s praktičnimi primeri iz poslovanja. Izvedla je že preko 200 predavanj (delavnic, seminarjev in tečajev), je avtorica številnih člankov na tematiko računovodstva in davkov. Kot avtorica in soavtorica je izdala tudi tri priročnike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 6. 7. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110713 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185