Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Prevrednotenja terjatev do kupcev

seminar

Program

13.00 Začetek
14.20 Odmor
14.30 Nadaljevanje 
15.30 Zaključek

Trajanje: 3 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 50 € + DDV
Ostali: 100 € + DDV

Kdaj: torek, 8. november 2011, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
V bilanci stanja morajo biti terjatve prikazane z utemeljenimi poplačljivimi zneski. Navedeno pa ni možno brez doslednega prevrednotenja terjatev, še posebej v današnjem času (neplačila, prisilne poravnave, stečaji …). Glede na to, da se računovodska obravnava prevrednotenja terjatev razlikuje od davčne, kar močno vpliva na izračun osnove za obračun davka od dobička pravnih oseb, vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju, s pomočjo katerega boste pridobili, obnovili oziroma nadgradili svoje znanje o navedeni problematiki.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

PREVREDNOTEVANJE TERJATEV V SKLADU S SRS 5

 • Razlika med popravkom vrednosti in odpisom terjatev oziroma v katerem primeru govorimo o popravku in v katerem o odpisu terjatev.
 • Sporna, dvomljiva terjatev.
 • Računovodsko evidentiranje popravka oziroma odpisa terjatev - primeri knjiženja.

PREVREDNOTENJE IN ODPIS TERJATEV DO KUPCEV Z VIDIKA ZDDPO-2

 • Omejitve oziroma pogoji za priznavanje prevrednotenja terjatev kot davčno priznanega odhodka.
 • Nejasnosti oziroma težave pri izvajanju prvega odstavka 21. člena ZDDPO-2 v praksi.
 • Pod katerimi pogoji je odpis terjatev davčno priznan odhodek?
 • Odpis terjatev in zastaralni rok - kako je v tem primeru z davčnim priznavanjem odpisa?
 • Evidence in posebnosti pri izpolnjevanju obrazca ODDPO v povezavi z obravnavano temetiko.
 • Pojasnila DURS-a.

PREVREDNOTENJE IN ODPIS TERJATEV DO KUPCEV Z VIDIKA ZDDV-1

 • Določbe 39. člena ZDDV-1 (odpis oz. pop. terjatev) - pogoji za davčno priznavanje popravka (zmanjšanje) zneska obračunanega DDV.
 • Zadnje predvidene spremembe 39. člena ZDDV-1, ki naj bi bile sprejete po nujnem oz. skrajšanem postopku v mesecu septembru, s katerim se med drugim uvaja nov ukrep, ki davčnim zavezancem omogoča popravek (zmanjšanje) obračunanega DDV od priznanih terjatev, ki jih je davčni zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku in odprava oz. ukinitev pisnega obvestila kupca o zmanjšanju odbitka DDV pri preklicu naročila, vračilu ali znižanju cene po opravljeni dobavi.

 

Ciljna skupina

Vodje računovodstva in računovodskih servisov, knjigovodje, direktorji in lastniki družb,  svetovalci in vsi, ki jih to področje zanima.

Predavateljica
Jana Galič

Dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno-računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih (knjigovodja, računovodja …), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 2. 11. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20111108 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185