Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Politika varovanja osebnih podatkov GZDBK

 

Ta politika o varovanju osebnih podatkov Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih GZDBK zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostale dejavnosti GZDBK.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR, je:

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 22 182

e-mail: info@gzdbk.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave

 

V kolikor želite prejemati obvestila GZDBK (e-novice, vabila na dogodke, publikacije in informacije o ostalih dejavnostih GZDBK), morate izpolniti obrazec »Obveščajte me«, na spletni strani GZDBK. Z izpolnitvijo tega obrazca in potrditvijo nam posredujete naslednje osebne podatke: ime, priimek, naziv podjetja, e-naslov in funkcijo v podjetju.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca »Obveščajte me« ali »Prijava na dogodek«, potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede e-novic, dogodkov, publikacij in ostalih dejavnosti GZDBK, na katere ste se naročili ali prijavili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih osebnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste mogli koristiti želenih e-novic, dogodkov, publikacij in ostalih dejavnosti GZDBK.

GZDBK spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu GZDBK določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na GZDBK, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za varovanje podatkov, ki jih zbiramo, hranimo in obdelujemo. GZDBK ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje

 

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice, dogodke, publikacije in ostale dejavnosti GZDBK obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših dejavnosti in za lastne statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov nam podate s tem, ko na spletni strani GZDBK potrdite obrazec ali prijavo. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete preko elektronske pošte na naslov: info@gzdbk.si. V primeru preklica soglasja, vaših osebnih podatkov ne bomo več uporabljali za obveščanje o vsebinah GZDBK (e-novicah, dogodkih, publikacijah in ostale dejavnosti GZDBK). Morebiten preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil preklic podan.

Vaše pravice

 

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite preko elektronske pošte na naslov: info@gzdbk.si.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: gzdbk@gzdbk.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

 

GZDBK hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin (novic, vabil na dogodke, publikacij in ostalih dejavnosti GZDBK), na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani GZDBK in se od njih odjavite ali v primeru, da prekličete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu GZDBK blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, GZDBK izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.