Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mnenje o dogodku

Dogodek:

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

Ime in priimek *
Organizacija *
Polja označena z zvezdico * niso obvezna.
Z vašo oceno boste sooblikovali nadaljnja izobraževanja in usposabljanja, saj bodo le-te uporabljene kot pomembno merilo za naše nadaljnje aktivnosti.
Za vsako spodnje vprašanje izberite stikalo na desni strani, ki najbolj ustreza vašemu mnenju. Pri izpolnjevanju uporabite zgornjo lestvico.
Trditev Nikakor se ne strinjam Se ne strinjam Se ne strinjam niti strinjam Strinjam se Popolnoma se strinjam
Izvedel(a) sem veliko novega.
Nastopajoči je/so ustrezno predstavil/-i teme.
Nastopajoči je/so ustrezno vključeval/-i izkušnje udeležencev.
Nova spoznanja bom lahko uporabil(a) v praksi.
Spodbujen(a) sem za uvajanje sprememb na tem področju.
Izvedel(a) sem natanko to, kar sem pričakoval(a).
Gradivo je bilo dobro pripravljeno (vsebinsko, pregledno).
Kje ste izvedeli za seminar?
Tedenski napovednik GZDBK

Spletna stran GZDBK

Časopis GZDBK Uspeh

Sodelavci, znanci

Drugo
Kaj predlagate za delo v prihodnje?