Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Delovna razmerja v praksi

seminar

Program

10.30 Začetek
12.30 Zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: 40 € (DDV vključen) 
Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja se prizna 20 % popust. 
Ostali: 100 € (DDV vključen)

Seminar organiziramo v sodelovanju s Pravno službo GZS.

Kdaj: sreda, 11. januar 2012, ob 10.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Zakon o delovnih razmerjih z manjšimi spremembami velja že več kot osem let. V tem času so se oblikovala tako stališča, kot tudi sodna praksa. Na seminarju bomo predstavili najbolj ključne teme, ki jih morate kot delodajalci v praksi poznati, ter z njimi povezana stališča in sodno prakso. Namen seminarja je slušatelje seznaniti z modernimi in preverjenimi pristopi urejanja delovnih razmerij.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Aktualno.
  • Delovnopravni sistem.
  • Urejanje delovnih razmerij pri delodajalcu.
  • Zaposlovanje in odločanje v delovnih razmerjih.
  • Fleksibilnost delovnih razmerij.
  • Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (letni dopust, izobraževanje).
  • Delovni čas.
  • Plačni sistem.
  • Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi.

 

Ciljna skupina

Direktorji, vodilni delavci, kadrovski delavci, pravniki, samostojni podjetniki, predstavniki delavcev in vsi, ki vas tematika zanima.

Predavateljica
Nina Globočnik

Univ. dipl. prav., z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je vodja Pravne službe na Gospodarski zbornici Slovenije. Ima večletne izkušnje iz odvetništva, svetovanja in predavanja iz delovno pravnega in socialnega področja.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 5. 1. 2012. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20120111-01 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185