Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Napotovanje delavcev: pravni vidiki, kršitve, praktični napotki

Program

9.00 začetek
11.00 odmor
11.30 nadaljevanje programa
13.00 predviden zaključek

Trajanje: 5 ur

Kotizacija

Brezplačno za vse. 

 

 Sekcija za ravnanje s človeškimi viri in Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju MDDSZ in ZRC SAZU organiziramo seminar v sklopu projekta Napotitev delavcev: Izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij.

Kdaj: ponedeljek, 18. januar 2016, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11, 8000 Novo msto, II. nadstropje)

Namen in cilj seminarja je:
Prisotne udeležence bomo seznanili o zakonodajnih podlagah, jih podučili o regulacijah (v izogib možnih kršitev), jim podali uporabne ter praktične napotke, da se ustrezno ter pravilno lotijo urejanja vsega, kar je potrebno urediti, pri napotitvenih delavcih. Predstavljene bodo že znane dobre prakse in omogočena bo tudi izmenjava izkušenj. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Pravni predpisi, ki urejajo to področje na ravni EU;
  • Nacionalni predpisi s področja napotitev v okviru EU;
  • Pregled kršitev in zlorab nacionalnih in evropskih predpisov v okviru napotitev delavcev;
  • Namen, cilji in aktivnosti v okviru projekta "Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij";
  • Priročnik o Napotovanju delavcev in praktični napotki;


V sklopu dogodka bo potekala tudi predstavitev projekta APP:
Projekt APP - Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Predavali bodo strokovnjaki s področja zaposlovanja, inšpekcijskega nadzora, sindikalnega dela in raziskovanja migracij:
Grega Malec, MDDSZ
Goran Lukič, ZSSS
Damjan Mašera, MDDSZ
dr. Nataša Rogelja, ZRC SAZU

Kotizacija:

Seminar je brezplačen za vse. Udeležba je mogoča po predhodni pisni prijavi. Pri zasedbi razpoložljivih mest imajo prednost tisti, ki so se prijavili prvi. 

Prijave:

Prijave sprejemamo pisno na e-prijavnico ali na naslov gzdbk@gzdbk.si do zapolnitve razpoložljivih mest. 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si