Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

DELOVNA RAZMERJA IN INŠPEKCIJSKI PREGLEDI - najpogostejša vprašanja in dileme iz prakse

Program

11.30 začetek 
13.00 odmor 
13.20 nadaljevanje 
14.50 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 90 € + DDV
Ostali: 115 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 75 € + DDV, za ostale 90 € + DDV.

 

Kdaj: četrtek, 11. februar 2016, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Tema seminarja so delovna razmerja pri delodajalcih. Povezovali bomo teorijo s prakso. Poudarek bo na praktičnih primerih, ko vam bodo predstavljeni postopki in konkretni primeri, s katerimi se srečujem pri mojem delu, ko delam za delodajalce. Poudarek bo na primerih inšpekcijskih pregledov s področja delovno pravne zakonodaje s katerimi sem se srečevala v letu 2016 pri delu z delodajalci.

Predavateljica ima dolgoletne bogate izkušnje, zato bodo udeleženci v času seminarja lahko postavljali vprašanja in nanje dobili uporabne odgovore.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

SEMINAR je namenjen delodajalcem in osebam, ki se ukvarjajo s kadri ter delovnimi razmerji.

Tema seminarja bo potekala skozi vsebino ZDR -1, tako da boste dobili obširno ne le teoretično ampak tudi praktično vedenje. Veliko vlogo bo odigrala predavateljičina razlaga določil ZDR-1, skozi primere, ki vam jih bo predstavila.

Vsebina se bo nanašala na teoretično in praktično vsebino ZDR-1 s povdarkom na to, kaj pregledujejo inšpektorji za delo:

 • zaposlitev delavca.
 • javno objavo delovnega mesta,
 • sestavine pogodbe o zaposlitvi (za nedoločen čas in določen čas, pri slednjem vam bo predstavila bogate izkušnje iz prakse, izvedli boste veliko novega pri zaposlovanju za določen čas),
 • poskusna doba (ta je praktično urejena za delavca in delodajalca po ZDR-1).
 • sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin,
 • plačilo za delo (dodatek za delovno dobo, povračilo stroškov v zvezi z delom, kraj in način izplačila plače, plačilni dan…),
 • začasna nezmožnost zagotavljanja dela iz poslovnega razloga,
 • sprememba delodajalca,
 • letni dopust,
 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi,
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi (navedene bodo vse vrste odpovedi po ZDR- 1 in postopki),
 • disciplinska odgovornost in postopki,
 • varstvo nekaterih kategorij delavcev ter
 • vsebinsko povezani odgovori na vprašanja udeležencev.

 

Predavateljica 
Rolanda Fornezzi


Rolanda Fornezzi kot samostojna podjetnica že od leta 1996 dalje dela kot svetovalka delodajalcem na področju delovnega prava. Vrsto let tudi svetuje članom Štajerske gospodarske zbornice za področje delovno pravne zakonodaje. Svojo podjetniško dejavnost uspešno opravlja za delodajalce v gospodarstvu za vse branže dejavnosti. Pri delodajalcih, na lokaciji njihovega podjetja izvaja vse potrebne postopke. Delodajalce zastopa tudi pred organom delovne inšpekcije v primeru njihovega nadzora.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 5. 2. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160211 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si