Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Učinkovito ravnanje s težavnimi strankami/osebami

delavnica

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani GZDBK: 90 € + DDV
Ostali: 110 € + DDV

Ob zgodnji prijavi do vključno 12. 4. 2016 je kotizacija nižja
; za člane GZDBK 75 € + DDV in za ostale 95 €+ DDV na osebo.

Kdaj: ponedeljek, 18. april 2016, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
Ko dobimo stranko, s katero ne moremo dobro (ustrezno) komunicirati, je naš cilj, da vzpostavimo učinkovito komunikacijo, s katero bomo lahko rešili nastalo težavo, tako da bo izid dober ter sprejemljiv za vse. Na delavnici bomo razkrili prepoznavne znake in najpogostejše značilnosti različnih tipov "težavnih strank". Ob tem se bomo lotili tudi uporabnih tehnik, kako najbolje ravnati z njimi, kako usmeriti njihove odzive, njihovo pozornost ter s tem n ozavestili  nekaj uporabnih prijemov pri razvijanju lastnih veščin za konstruktivno obvladovanje konfliktov.

Za intenzivnejši učinek delavnice je število razpoložljivih mest omejeno na največ 12 oseb. Delavnico lahko oblikujemo tudi zaprto in le za posamično podjetje. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Kakovostna komunikacija predstavlja enega največjih izzivov v odnosih. Kadar se konstruktivna komunikacija poruši, to pomeni težave za vse akterje v odnosu. Ravnanja in komunikacije ostalih ljudi ne moremo neposredno obvladovati, lahko pa obvladujemo sebe in pri sebi razvijemo uspešne tehnike, zaradi katerih bodo tudi odzivi naših sogovornikov postali predvidljivejši in ustreznejši.

Pri vsaki komunikaciji ali odnosu (delo, družina …)  so težave in konflikti neizogibno prisotni. Od tega, koliko jih je, kako pogosti in globoki so, kako se nanje odzivamo, je odvisno, kakšne bodo posledice. Če bomo delali, kot smo navajeni, bodo posledice naših dejanj, komunikacijskih zapletov, ostale dokaj podobne. Če hočemo spremeniti, celo izboljšati izide, moramo najprej spremeniti naše odzivanje v težavnih situacijah.

Ko dobimo stranko, s katero ne moremo dobro (ustrezno) komunicirati, je naš cilj, da vzpostavimo učinkovito komunikacijo, s katero bomo lahko rešili nastalo težavo, tako da bo izid dober ter sprejemljiv za vse.

Na delavnici bomo iskali odgovore na vprašanja;
- Kdo je »težavna oseba in kako delujejo naši običajni odzivi nanje?
- Kako prepoznati različne tipe težavnih strank/oseb in uporabiti ustrezen načina komunikacije z njimi, - kako najbolje ravnati z njimi?
- Kako usmeriti komunikacijo, odzive, izide?
- Kaj storiti v primerih težavnega vedenja?

in razvijali ter osmislili;
- veščine konstruktivnega obvladovanja konfliktnih situacij ter
- uporabne strategije in tehnike za komunikacijo in reševanje težavnih situacij. 

Predavatelj
Ksenja Lorber

Ksenja Lorber je mediatorka ter trenerka reševanja konfliktov in mediacije pri CmNm - zavod (CmNm je Zavod Cerber - mediacija, svetovanje, izobraževanje, Novo mesto).

Kot mediatorka, trenerka mediatorjev, trenerka obvladovanja konfliktov in mobinga, aktivna mediatorka in predavateljica je pridlobila bogate izkušnje ter reševala in razrešila številne konfliktne situacije. Že dobro desetletje izvaja tudi programe osveščanja o pomembnosti obvladovanja konfliktov, stresa, jeze, o komunikaciji in mediaciji. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri delu z mladostniki, družinami, v gospodarstvu in lokalnem okolju. Je ena prvih mediatork Slovenije. Izvedla je več kot 2000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije in obvladoanja konfliktov, srtresa, jeze … v šolah, podjetjih, na URSIKS ... Objavila je več prispevkov na konferencah, je soavtorica brošure "Šolska in vrstniška mediacija", uredila je prevod knjige Mediacija za menažerje in Vrstniki rešujejo konflikte. Je članica upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 13. 4. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160418 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si