Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mediacijske spretnosti na ravni vodenja

2. predavanje 14.00 - 15.00

Program

14.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 1 ura

Kotizacija

Člani GZDBK, DKD DBK in DVINM: brezplačno
Ostali: 30 € + DDV


Vsebino soorganizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri v sodelovanju z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine. Vsebino podpira tudi Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto.
 

Kdaj: ponedeljek, 11. april 2016, ob 14.00 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Predavnje bo smiselno slonelo na Raziskavi o menedžerjih (Tough Going Survey – Conflict, Bullying and Harassment at Work, Conflict Management Plus, 1999), ki izkazuje, da je obvladovanje konfliktov (vključno s pritožbami in disciplinskimi obravnavami) druga najbolj zahtevna naloga menedžerjev in kadrovikov, takoj za primarnimi delovnimi opravili svoje funkcije v podjetju. Številni menedžerji se bojijo, da bi postali magnet za nezadovoljstvo zaposlenih, če bi se »vmešavali« v medosebne konflikte. Ogibanje le-tem sestavnim nalogam sodobnega učinkovitega menežerja ali kadrovika podjetja praviloma stane veliko preveč. A učinkovitega "upravljanja" težavnih odnosov in situacij se lahko priučimo.
Mediacijske spretnosti bodo prav vsem menedžerjem pomagale, da postanejo boljši in učinkovitejši vodja. S pomočjo tega znanja in veščin se je mogoče znebiti stresa, zmedenosti in strahu, povezanih z obvladovanjem konfliktov in reševanjem sporov na delovnem mestu. Menedžerji, ki uporabljajo tehnike mediacije, se znajo s zahtevnimi odnosi spopasti ter so se sposobni izogniti jeznemu, strupenemu vedenju, ki izvira iz konfliktnega vedenja sodelavcev, drugih zaposlenih in strank.

Vljudno vabljeni!

Na predavanju bomo odgovorili na vprašanja;

  1. Kako ohranimo dialog, raziščemo občutljive situacije ter obvladujemo disfunkcionalno, razdiralno vedenje?
  2. Kakšna je ocena učineka konflikta na organizacijo in kako se odločati o nadaljnih postopkih?
  3. Kakšne so smernice za boljšo prakso, načine nadzorovanja in ocenjevanja ter predlogi o postopkovni umestitvi mediacije? Predavatelj
Ksenja Lorber

Ksenja Lorber je mediatorka, trenerka mediatorjev, trenerka obvladovanja konfliktov, aktivna mediatorka in predavateljica. Že dobro desetletje izvaja programe obvladovanja konfliktov, stresa, jeze, o komunikaciji in mediaciji. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri delu v gospodarstvu in lokalnem okolju, z mladostniki, družinami. Je ena prvih mediatork, sodeluje z URSIKS in Ministrstvom za pravosodje pri delu v zaporih. Izvedla je več kot 2000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov, uredila je prevod knjig Mediacija za menažerje in Vrstniki rešujejo konflikte, objavila je več prispevkov na konferencah, je soavtorica brošure "Šolska in vrstniška mediacija". Je članica upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 4. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 201604112 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si