Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kako ravnati v primeru zlorab alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu

Program

8.30 začetek
17.00 zaključek

Trajanje: 8 ur 30 min

Kotizacija

Udeležba je brezplačna za vse, a je obvezna pisna prijava udeležbe do 1. 6. 2016 .

Za usposabljanje bodo udeleženci, na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11), prejeli 12 točk v potrdilu o udeležbi na uspabljanju.

 

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), direktoratom za delovna razmerja in pravice iz dela s sofinanciranjem Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).

Kot soorganizator usposabljanje podpirata Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto ter Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele Krajine.
            


Kdaj: sreda, 8. junij 2016, ob 8.30
Kje: Hotel Balnea - dvorana Fontana, Dolenjske Toplice (Zdraviliški trg 7)

Namen in cilj usposabljanja: je udeležence čimbolj usposobiti, kako pravilno prepoznati in preudarno ravnati v primeru zlorab alkohola, drog ter drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu. 

Vljudno vabljeni!

Program

8:00 REGISTRACIJA UDELEŽBE

Moderatorka: Tatjana Petriček

8:30 Pozdravni nagovor

  • mag. Nikolaj Petrišič, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu iz MDDSZ
  • Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine


8:40
Psihosocialno zdravje na delovnem mestu (Jernej Ferme, specializant Gestalt psihoterapije)

9:25 Vzorec za oblikovanje politike delodajalca na področju zlorabe alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu posameznika, podjetja in družbe kot celote (mag. Borjana Kremžar Jovanovič, univ. dipl. psihol., spec. klin. psih.)

9:55 ODMOR

10:10 Navodila za delodajalce, kako naj ravnajo v konkretnih primerih obravnavanja težav, poveznih z zlorabo alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu – izhodiščne točke (mag. Borjana Kremžar Jovanovič, univ. dipl. psihol., spec. klin. psih.)

10:45 Navodila za delodajalce, kako naj ravnajo v konkretnih primerih obravnavanja težav, poveznih z zlorabo alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu – primer dobre prakse (mag. Vilma Fece, direktorica Varstva okolja ter varnosti inzdravja pri delu pri podjetju Gorenje, d. d.)

11:30 Možgani in odvisnost (mag. Borjana Kremžar Jovanovič, univ. dipl. psihol., spec. klin. psih.)

12:00 Alkohol – opis znakov za prepoznavanje tveganj (Jernej Ferme, specializant Gestalt psihoterapije)

13:00 KOSILO

14:00 Kanabis, opiati, kokain, amfetamin in derivati – opis znakov za prepoznavanje tveganj (Sebastjan Šinko, dr. med., spec. psih.)

15:00 Halucinogene snovi, hlapila, nove sintetične droge ter zdravila, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti – opis znakov za prepoznavanje tveganj (Sebastjan Šinko, dr. med., spec. psih.)

16:00 ODMOR

16:15 Testiranje kot objektivni dokaz o uporabi alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (Sebastjan Šinko, dr. med., spec. psih.)

17:00 ZAKLJUČEK

 

Podroben program usposabljanja

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Število udeležencev je omejeno. Prednostno bodo zasedli razpoložljiva mesta člani Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine, Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto ter Društva za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele Krajine, ki so soorganizatorji dogodka. Izpolnjeno e-prijavnico je potrebno posredovati najkasneje do srede, 1. junija 2016.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.