Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kdaj se v podjetju splača mediacija kot metoda reševanja sporov in kot pristop pri pogajanju?

Program

9.00 začetek
12.00 odmor
13.00 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 8 pedagoških ur

Kotizacija

Člani GZDBK: 95 € + DDV
Člani DKD DBK: 110 € + DDV
Ostali: 140 € + DDV

Ob zgodnji prijavi do vključno 24. 5. 2016 je kotizacija nižja
; za člane GZDBK 75 € + DDV, za člane DKD DBK 95 € + DDV in za ostale 110 € + DDV na osebo.

Vsebino soorganizira Sekcija za ravnanje s človeškimi viri v sodelovanju z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine.  

Kdaj: ponedeljek, 30. maj 2016, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj usposabljanja:
Podjetja se konfliktom ne morejo izogniti. Načinov in metod reševanja sporov je veliko, a za podjetja je pomembno, da izberejo takšne, s katerimi prihranijo čas, denar in ugled. 

Na usposabljanju boste spoznali gospodarsko mediacijo, kot jo najpogosteje uporabljamo v podjetjih.
Najpogostejši spori, ki jih podjetje z mediacijo lahko rešuje, so:
- spori med zaposlenimi ali v kolektivu,
- spori med podrejenimi in nadrejenimi,
- spori v vodstvu podjetja, spori med oddelki,
- spori med vodstvom in lastniki ali med lastniki in 
- spori podjetja z zunanjim okoljem - z ostalimi pravnimi subjekti (osbami, pojetij, organizacijami ...)


Vljudno vabljeni!

Vsebina

  • Kje in kako je v podjetju uporabna mediacija in kakšne so koristi?
  • Mediacija v gospodarskih zadevah: med dvema ali več gospodarskimi subjekti, znotraj podjeta in kolektiva, interni mediator v podjetju in njegova vloga
  • Kdaj uporabiti notranjega in kdaj zunanjega mediatorja?
  • Harwardska metoda pogajanj: nasprotni interesi, čustva strank na pogajanjih, pogajalske strategije
  • Mediacija, mediator in vodenje pogajanj: priprava strank na pogajanja, cilji in vsebina pogajanj, načini pogajanj, napake v pogajanjih, zastoj v pogajanjih in kako ga preseči, zaključek in priprava dogovora
  • Podjetje kot stranka v pogajanjih in mediator: priprava lastnih pogajalskih izhodišč, poznavanje izhodišč nasprotne strani, moji cilji, vsebine in strategija pogajanj, sodelovanje in tekmovanje. 


Konkretne koristi za udeleženca:

  1. Ugotovijo prednosti mediacije ter notranjega ali zunanjega mediatorja.
  2. Spoznajo tehnike pogajanj in značilnosti pogajalskega procesa.
  3. Pridobijo spoznanja za pogajanja, kjer nastopajo kot stranke.

 

 

 

Predavatelj
Ksenja Lorber

Ksenja Lorber je mediatorka ter trenerka reševanja konfliktov, aktivna mediatorka in predavateljica ter ustanoviteljica CmNm - zavoda (CmNm je Zavod Cerber - mediacija, svetovanje, izobraževanje, Novo mesto).

Kot mediatorka, trenerka mediatorjev, trenerka obvladovanja konfliktov in mobinga, aktivna mediatorka in predavateljica je pridlobila bogate izkušnje ter reševala in razrešila številne konfliktne situacije. Že dobro desetletje izvaja tudi programe osveščanja o pomembnosti obvladovanja konfliktov, stresa, jeze, o komunikaciji in mediaciji. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri delu z mladostniki, družinami, v gospodarstvu in lokalnem okolju. Je ena prvih mediatork Slovenije. Izvedla je več kot 2000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije in obvladoanja konfliktov, srtresa, jeze … v šolah, podjetjih, na URSIKS ... Objavila je več prispevkov na konferencah, je soavtorica brošure "Šolska in vrstniška mediacija", uredila je prevod knjige Mediacija za menažerje in Vrstniki rešujejo konflikte. Je članica upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo in nadzornega odbora Medios.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 25. 5. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160530 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si