Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Izvršba - izvršilni postopek v praksi

seminar

Program

13.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: 70 € + DDV 
Ostali: 110 € + DDV

Kdaj: sreda, 1. junij 2016, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja je predstaviti, kakšni so pravilni postopki in kako ravnati v primeru izvršbe zoper upnika, v izogib napakam, kakšni so načini povečanja možnosti za uspešno izterjavo dolga. Pri tem bo predavatelj, odvetnik Jurij Redek iz odvetniške hiše Škerelj, Bobnar, skupaj z vami obravnavala konkretne primere iz prakse.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

1) Kako (in kdaj) vložimo izvršbo?
2) Verodostojna listina
3) Izvršni naslov
4) Konkretnih primeri slabe-dobre in učinkovite prakse

Seminar je namenjen podjetnikom oz. vsem zaposlenim osebam v gospodarstvu, ki se ukvarjajo s problematiko neplačevanja svojh dolžnikov ter vsem, ki jih vsebina seminarja zanima.

Predavatelj
Jurij Redek

Jurij Redek, univ. dipl. iur, je odvetniški kandidat v Škerlj in Bobnar, odvetniška pisarna, d. o. o., Vrhovčeva ulica 1 v Novem mestu, s 7 letnnimi delom v pravni službi večje gospodarske družbe in pri Evropskem sodišču v Luksemburgu. Pri svojem delu uporablja slovenski, angleški, hrvaški, francoski in španski jezik. Pokriva zlasti področja:prava javnega naročanja, gospodarskega prava, prekrškovnega prava, civilnega prava, pogodbenega prava, insolventnega prava, odškodninskega prava, gradbenega prava in kazenskega prava. Stranke sprejema po predhodnem naročilu in vsako sredo od 8. do 13. ure ter od 15. do 18. ure, izven tega pa po dogovoru.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 25. 5. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20160601 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si