Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Krožna ekonomija - CRADLE TO CRADLE

delavnica

Program

13.00 začetek
15.00 zaključek

Trajanje: 2 uri

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 100 € + DDV 

 

Kdaj: sreda, 19. oktober 2016, ob 13.00 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Namen delavnice je, da udeleženci spoznajo CRADLE TO CRADLE kot koncept KROŽNE EKONOMIJE v dobrobit gospodarstvu, poslovnim procesom in celotni lokalni skupnosti. Cilj je prikazati Cradle to cradle kot strategijo prehoda iz trenutnega linearnega gospodarstva v krožno ekonomijo.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Evropska Unija je 2. decembra 2015 sprejela paket ukrepov za prehod iz trenutnega linearnega v krožno gospodarstvo. Vse države EU se prilagajajo temu preko ministrstev in projektov pametne specializacije SRIP, itd ….

Vlada Republike Slovenije začenja s projektom partnerstva za zeleno gospodarstvo, kjer je CRADLE TO CRADLE vodilo, cilji pa: proizvodnja izdelkov in storitev z večjo dodano vrednostjo, upoštevanje racionalne rabe energije in kreiranje novih delovnih mest.

CRADLE TO CRADLE se prične z premišljenim načrtovanjem izdelkov v fazi DESIGNA, ne z reciklažo.

Koncept krožne ekonomije je nov ekonomski model. Vključil bo vse deležnike, od gospodarstva, NGO, fundacij, bank, zavarovalnic, lokalne skupnosti. Na ta način bomo vire iz narave iz ene oblike transformirali v drugo, v drugo branžo, drug izdelek, za drugega uporabnika.

Spoznali boste CRADLE TO CRADLE kot koncept, ki spreminja gospodarstvo. Na primerih podjetij iz Švice Bauwerk Parquett, Giroflex, iz Nemčije Trigema, ter Google, bo prikazanih nekaj ključnih projektov in na koncu tudi postopek certifikacije CRADLE TO CRADLE izdelka, in promocije do končnega uporabnika.

1. CRADLE TO CRADEL koncept:

 • Kakšne so zahteve EU po krožni ekonomiji?
 • Kaj se dogaja v Sloveniji?
 • Cradle to Cradle Design!
 • Primerjava LCA in C2C!
 • Cradle to Cradle inštitut?
 • Cradle to Cradle certifikacija!

2. Primeri projektov iz EPEA SWITZERLAND iz EU:

 • kemična industrija,
 • tekstilna industrija,
 • pohištvena industrija,
 • gradbeništvo (Google Portico, BauwerkParkett).

 

Predavanje je namenjeno lastnikom podjetij, vizionarjem, direktorjem in odločevalcem.

 

Predavatelj

mag. Marko Krajner, univ. dipl. ing.


Predavatelj Marko Krajner ima več kot 15 let delovnih izkušenj v različnih proizvodnih okoljih v povezavi z razvojem organizacij in blagovnih znamk. Uvaja inovativne poslovne procese in modele v produkcijskih podjetjih in storitvenih organizacijah preko uvajanj sistemov poslovanja skladno z standardi ISO, certifikatov trajnostnih proizvodov, metodologij konkurenčnosti in kreativnosti, krožnega gospodarstva z spreminjanjem poslovnih funkcij v smeri CRADLE TO CRADLE. V zadnjih 10 letih ima preko 350 uspešno zaključenih svetovalnih projektov. Veliko časa posveča spoznavanju metodologij izboljševanja Lean 6-Sigma in sistematičnega inoviranja TRIZ. Sodeluje z inštitucijami na področju ocenjevanja poslovnih procesov in tehnoloških projektov ter prenosa znanj v proizvodne in storitvene organizacije. Je partner v EPEA Switzerland, partner v Datalyzer International ter član več strokovnih združenj v Sloveniji in tujini.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 14. 10. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20161019 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.vidrih@gzdbk.si