Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kako po novem urediti obvezna socialna zavarovanja in refundacijo boleznin za zaposlene?

seminar

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.20 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 95 + DDV 
Ostali: 130 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 77 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

Kdaj: torek, 11. oktober 2016, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja: 
S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi moramo delodajalci obvezno prijaviti delavca v vsa štiri socialna zavarovanja. Zaradi spremembe zakonodaje na tem podoročju v letu 2016 se M obrazci oddajajo le elektrosnko prek portala e-Vem. Na seminarju bomo predstavili najpogosteje uporabljene M obrazce, različne zavarovalne osnove ter vas seznanili z vrstami podatkov in pogojev, ki jih morate vedeti in izpolnjevati ob oddaji M obrazcev preko portala e-Vem. Seznanili vas bomo tudi s sprembo ZMEPIZ-1 v zvezi z oddajanjem obrazcev M4 za leto 2016. S 1. oktobrom 206 pa stopi v veljavo tudi Pravilnik o oddaji vlog v sistem e Vem, ki določa oddajanje vlog za refundacije boleznin.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi moramo delodajalci obvezno prijaviti delavca v vsa štiri socialna zavarovanja. V obvezna socialna zavarovanja morajo biti vključeni tudi samostojni podjetniki in družbeniki, ki so poslovodne osebe, če niso zavarovani po drugi, prednostni podlagi za polni delovni čas. Prav tako moramo socialno zavarovanje urediti za vse delavce, ki  nam pomagajo v podjetju na podlagi pogodb civilnega prava. Zaradi spremembe zakonodaje na tem podoročju v letu 2016 ne moremo več oddajati M obrazcev na izpostavah ZZZS, lahko pa le –te oddamo sami preko portal e-Vem. Na seminarju bomo zato predstavili  najpogosteje uporabljene M obrazce, različne zavarovalne osnove ter vas seznanili z vrstami podatkov in pogojev, ki jih morate vedeti in izpolnjevati ob oddaji M obrazcev preko portala e-Vem. Seznanili vas bomo tudi s sprembo ZMEPIZ-1 v zvezi z oddajanjem obrazcev M4 za leto 2016. 

 

 • Kako poteka prijava v obvezna socialna zavarovanja?
 • Kdaj in kako se lahko sami lotimo prijave v obvezna socialna zavarovanja?
 • Kako poteka pooblastitev druge osebe za oddajo M obrazcev?
 • Vrste M obrazcev in napotki v zvezi z njihovim izpolnjevanjem.
 • Izpolnjevanje M obrazcev na primeru.
 • Najpogostejše kategorije zavarovanih oseb in zavarovalnih podlag v zvezi z njimi.
 • Katere listine oz. priloge je potrebno oddati za posamezno zavarovalno osnovo?
 • Kako je z oddajo obrazca M4 v letu 2016?
 • Kaj določa nov Pravilnik o oddaji vlog v sistem e Vem in kako po novem oddati vlogo za refundacijo boleznin?

S 1. oktobrom je stopil  v veljavo Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-Vem , ki med drugim vključuje tudi  oddajo vlog  v postopku vlaganja zahtevkov delodajalcev za izplačilo nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela v breme zdravstvenega zavarovanja.

 

 • Kdo so zavezanci za refundacijo boleznin v portalu e-vem?
 • Za katere zavarovance se bodo lahko vlagali zahtevki?
 • Kako bo s.p. uveljavljal refundacijo boleznine po novem?
 • Na kakšen način bo portal e vem omogočal vnos zahtevkov?
 • Ali bomo lahko refundacije vlagali na vem točkah?
 • Kdo lahko v imenu zavezanca še posreduje zahtevek za refundacijo?
 • Katere informacije moramo poznati preden začnemo izpolnjevati zahtevek?
 • Predstavitev postopka uveljavljanja pravice do nadomestila plače: zahtevek za refundacijo v portalu e-Vem.

 

Predavateljica
Urška Trobej

Urška Trobej, direktorica podjetja Računovodsko izobraževalno središče, voditeljica izobraževanj za pridobitev naziva NPK računovodja in drugih strokovnih izobraževanj ter gradiv s področja računovodstva in davkov.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 10. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20161011 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si