Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novosti, spremembe in opozorila pri izplačilih dohodkov fizičnim osebam s 1. 1. 2017 !

Program

13.00 začetek
14.30 odmor 
14.50 nadaljevanje 
16.00 zaključek

Trajanje: 4 p. u.

Kotizacija

Člani: 95 + DDV
Ostali: 130 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: za člane 77 € + DDV, za ostale 107 € + DDV.



Kdaj
: sreda, 23. november 2016, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


S 1. 1. 2017 »stopijo« v veljavo spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini ter Zakona o davčnem postopku, »čaka« nas dodatno poročanje na IREK obrazcih, v praksi pa še vedno kaj pozabimo, delamo napačno (ugotovitve FURS-a)…

V sled navedenega Vas vabimo na seminar, na katerem bomo »obdelali« navedene novosti in spremembe, ter vas opozorili na najpogostejše napake iz prakse !

Vljudno vabljeni!

Vsebina


1. IZBRANE SPREMEME ZAKONA O DOHODNINI (spremembe pri bonitetah, Uvedba posebne davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost (v preteklosti 13. plača, božičnica, novoletna nagrada), sprememba lestvice za odmero dohodnine, povišanje dohodkovnega praga za uporabo dodatne splošne olajšave,…

2. Vpliv SPREMEMB ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU na dohodke fizičnih oseb, s.p.  (spremembe rokov za plačilo prispevkov za soc.varstvo, OPSVL in OPSVZ- pred izpolnjen obračun s strani FURS-a, …)

3. SPREMEMBE PRI POROČNJU- REK obrazci (poročanje zneseka  osnove za obračun prispevkov, omogočanje enostavnejšega načina popravkov,…)

4. OPOZORILA (najnižje zavarovalne osnove za leto 2017 - zaposleni, s.p., družbeniki- poslovodje - šifra 040, Uveljavljanje dejanskih stroškov že pred informativnim izračunom, Izplačevanje dohodek fizični osebi, ki je zavarovana na osnovi 18. člena ZPIZ in  IZJAVA, ekonomsko odvisne osebe, pomen pogodbe s poslovodno osebo…)

5. IN ZA KONEC- KRATKOTRAJNO DELO: kdo ga »nadzira« kakšne so kazni, napake (obrazec M12, evidence, povračilo stroškov službenih poti, ...)

 

Komu je seminar namenjen? Vodjem financ, računovodstva in zaposlenim, ki obračunavajo plače, povračila stroškov v zvezi z delom idr., direktorjem in lastnikom družb, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem, direktorjem in lastnikom družb in vsem, ki jih to področje zanima.

Predavateljica 
Jana Galič

Jana Galič, dipl. ekon., je davčna svetovalka in dolgoletni vodja finančno-računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja …) s področja računovodstva in davkov po celi Sloveniji. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala že štiri priročnike. GZDBK s predavateljico sodeluje že od 2008 leta.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 21. 11. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20161123 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si