Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Računovodske dileme po novih SRS 2016 ob zaključevanju leta za društva in samostojne podjetnike

seminar

Program

11.00 začetek
12.30 odmor 
12.50 nadaljevanje 
14.20 odmor
14.25 nadaljevanje 
15.10 zaključek

Trajanje: 5 p. u.

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 130 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo za člane 77 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

Kdaj: sreda, 30. noveber 2016, ob 11.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:

Na seminarju bodo na konkreten način in s konkretnimi primeri predstavljena računovodska opravila ob zaključevanja poslovnega leta s podano obrazložitvijo najpogostejših problemov s katerimi se računovodje, pred oddajo končnih računovodskih izkazov, srečujejo pri svojem delu.
Poudarek bo tudi na evidentiranju prehoda iz SRS 2006 na SRS 2016 in njegovem vplivu v računovodske izkaze in davčno bilanco.
S ponazorjenimi knjižbami inventurnih razlik, knjiženjem zaključnih poslovnih dogodkov ter opomnikom na najpogostejše napake pri izračunu končnega odbitnega deleža DDV-ja, s prikazom knjiženja le-tega, razmejitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter pri pripravi davčne bilance, bo marsikatera dilemama na seminarju rešena.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

• Novi SRS 2016
 • Glavne posebnosti
 • Učinki prehoda pri samostojnih podjetnikih
 • Učinki prehoda pri društvih
• Inventura
 • Predmet, priprava in potek inventure
 • Priprava zapisnikov
 • Usklajevanje inventurnih razlik
 • Odgovornost za nastala odstopanja
 • Primeri knjiženj inventurnih razlik
 • Inventurne razlike z računovodskega in davčnega vidika
• Računovodska opravila ob koncu leta
 • Pregledi
 • Usklajevanja
 • Knjiženje amortizacije pri doniranih osnovnih sredstvih
 • Posebnosti pri knjiženju razmejitev
 • Prenosi dolgoročnih terjatev in obveznosti
 • Knjiženje aktuarskega izračuna
 • Knjiženje oblikovanja različnih rezervacij
 • Najpogostejše računovodske napake pri zaključevanju poslovnega leta
 • Prikaz zaključnih knjižb v glavni knjigi
 • Pregled obveznega poročanja konec leta
• Zaključek leta z davčnega vidika
 • DDV in odbitni delež (prikaz izračuna, knjiženja in vpliva na računovodske izkaze)
 • Ločevanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti
 • DDPO in davčna bilanca - najpogostejše računovodske napake 

Seminar je namenjen:

vsem zakonitim zastopnikom, računovodjem, knjigovodjem, sekretarjem in ostalim osebam, ki se srečujete s poslovanjem, računovodenjem in zaključevanjem poslovnega leta tako pri d. o. o.  - jih, s. p. - jih, društvih, zvezah, klubih ...

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver, rojena v Novem mestu, sedaj stanujoča v Kamniku, je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu in vodenjem lastnega podjetja. Svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju računovodsko-davčne zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja. Je dolgoletna predavateljica s področja računovodstva, obdavčitve in konsolidacije za različne pravno organizacijske oblike (društva, d. o. o., d. d., s. p.). in hkrati avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 24. 11. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20161130 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si