Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov

Pirc Musar & partnerji

Program

09.00 začetek
11.00 odmor 
11.30 nadaljevanje 
13.00 zaključek

Trajanje: 4 ure

Kotizacija

Člani: 127 € + DDV
Ostali: 157 € + DDV (pri udeležbi več oseb iz istega podjetja je kotizacija za člane 100 € + DDV na osebo ter kotizacija za ostale 125 € + DDV na osebo)Kdaj: torek, 7. november 2017, ob 9.00 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


14. aprila 2016 je Evropski parlament potrdil Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov). Ta uredba bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Na tem izobraževanju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo v praksi ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti.

Izrazito visoke kazni za prekrške, ki jih izreka nadzorni organ, segajo do 1.000.000 do 20.000.000 EUR oz. do 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja!

Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov postala pomemben del poslovne politike podjetji oz. organizacij. V ta namen se morajo urediti organizacijska pravila o varovanju podatkov, sprejeti je potrebno ustrezne ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

1.) Nov evropski pravni okvir o varstvu osebnih podatkov in kaj to pomeni za Slovenijo

 • Splošna uredba o varstu osebnih podatkov.

2.) Glavne spremembe 

 • dolžnosti uporavljavcev zbirk osebnih podatkov
 • pravice posameznikov 
 • strožja pravila o nadzoru nad izvajanjem nove uredbe in visoke kazni 
 • boljši nadzor nad osebnimi podatki in lažji dostop 
 • pravica do pozabe 
 • soglasje posameznika k obdelavi osebnih podatkov 
 • obveznost obveščanja o vdorih v zbirke osebnih podatkov 
 • uvedba Evropskega odbora za varstvo osebnih podatkov na nivoju EU 
 • dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov 
 • zavarovanje osebnih podatkov...

3.) Kako se v podjetju/organizacji pripravit na zahteve udedbe?

 • Uradna oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju/organizaciji.
 • Kdo mora imeti uradno osebo za varstvo osebnih podatkov v podjetju/organizaciji?
 • Pristojnosti uradne osebe za varstvo osebnih podatkov v podjetju/organizaciji. 
 • Ali mora biti uradna oseba redno zaposlena itd...?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izobraževanje je namenjeno
 delodajalcem, direktorjem, podjetnikom, vodjem pravnih in kadrovskih služb ter kadrovikom, odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju, ki ima po novi uredbi dolžnost imenovati uradne osebe za varstvo osebnih podatkov, varnostnim inženirjem ter vsem, ki se pri opravljanju svojega dela srečujejo z obdelovanjem osebnih podatkov.

Predavateljici


dr. Nataša Pirc Musar 

 

 

Predavateljica  je odvetnica, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja (2004), Informacijska pooblaščenka (2005-2014), predsednica Skupnega nadzornega organa za EUROPOL (2013-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Novembra 2015 je na dunajski pravni fakulteti doktorirala s tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti. 

mag. Rosana Lemut Strle 

  

Predavateljica je odvetnica, direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namestnica informacijske pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov (2009-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Leta 2008 je magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom magistrske naloge ''Obdelava osebnih podatkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije''. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 3. 11. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20171107 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.