Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kako urediti obvezna socialna zavarovanja in refundacijo boleznin za zaposlene na portalu e-Vem?

seminar

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.20 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 95 + DDV 
Ostali: 130 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 80 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

Kdaj: sreda, 25. oktober 2017, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Prijave, odjave in spremembe obveznih socialnih zavarovanj morajo delodajalci zase in za svoje zaposlene ter za vse osebe, ki opravljajo kakršnokoli delo v okviru pogodb civilnega prava urejati z M obrazci. S spremembo zakonodaje na tem področju že v preteklem letu, je potrebno obvezna socilana zavarovanja (kot so; pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti) urejati preko portala e-Vem. Prav tako lahko delodajalci za svoje zaposlene preko portala e-Vem vložijo zahtevek za refundacijo boleznin. S pregledovanjem vloženih zahtevkov v portalu e-Vem, lahko delodajalec, kadar koli, sam preveri v kakšnem statusu je zahtevek in za katere obračune je bilo izvedeno plačilo oz. kakšne dopolnitve je potrebno vložiti.

Seminar je uporaben računovodjem, samostojnim podjetnikom, zaposlenim v računovodstvu in obračunu plač, direktorjem podjetij ter ostalim, ki jih tematika zanima.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • Zvezanci za prijavo v obvezna socialna zavarovanja
 • Podlage za zavarovanje, ki so podprte v sistemu e-VEM
 • Pooblaščanje v sistemu e-Vem
 • Postopki urejanja obveznih socialnih zavarovanj
 • Kadrovski vmesnik
 • V katerih primerih urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek e-VEM portala ni možno?
 • Vlaganje prilog
 • Vpogled v seznam napak in njihova odprava
 • Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko sistema e-VEM
 • Kaj potrebujemo, če želimo vlagati zahtevke preko portala e-Vem?
 • Za koga se lahko vloži refundacijski zahtevek za nadomestilo plače?
 • Na kakšen način lahko posredujemo zahteveke za refundacije?
 • Postopek vlaganja refundacije preko portala e-Vem
 • Vmesnik za nadomestila
 • Prednosti elektronskega vlaganja refundacij preko portala e-Vem

Predavateljica
Urška Trobej

Urška Trobej, direktorica podjetja Računovodsko izobraževalno središče, voditeljica izobraževanj za pridobitev naziva NPK računovodja in drugih strokovnih izobraževanj ter gradiv s področja računovodstva in davkov.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 23. 10. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20171025 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si