Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kako (finančno) nagraditi zaposlene in ostale osebe ob koncu leta?

seminar

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.20 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 95 + DDV 
Ostali: 130 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 80 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

Kdaj: sreda, 15. november 2017, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Bliža se konec leta in mnoga podjetja se sprašujejo; kako nagraditi zaposlene, kako prokuriste, kako pogodbene partnerje, kako poslovodne osebe, kako lastnike itn.; da bo z vidika obdavčitve najbolj ugodno tako za podjetje kot za nagrajenega sodelavca?

Že v preteklem letu so bile v zvezi z nagrajevanjem uvedene določene zakonske novosti, ki pa jih je potrebno upoštevati pri letošnjih izplačilih nagrad, kot so: trinajsta plača, božičnica, darila, bonitete ipd. Prav tako je pomembno vprašanje, koga podjetje nagrajuje; ali so to zaposleni, njihovi otroci, pogodbeni partnerji, prokuristi, poslovodne osebe, lastniki…od prejemnika in razmerja med njim in delodajalcem je namreč odvisna tudi obdavčitev nagrade, daril in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter bonitet. Na seminarju bomo predstavili vse možne, v praksi najbolj pogoste, oblike finančnega nagrajevanja zaposlenih in vseh ostalih oseb, ki sodelujejo s poslovanjem podjetja ter zelo pomemben davčni vidik vključno z novostmi, ki jih je zakonodajelec predpisal za to področje.

Seminar je uporaben tistim, ki odločajo o finančnem nagrajevanju zaposlenih in ostalih oseb (lastnikom in direktorjem podjetij), kakor vodjem pravnih in računovedskih služb, računovodjem, samostojnim podjetnikom, zaposlenim v računovodstvu in obračunu izplačil ter ostalim, ki jih tematika zanima.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • Vrste prejemkov iz delovnega razmerja,
 • izplačilo kot del plače iz naslova poslovne uspešnosti,
 • izplačilo kot drug osebni prejemek,
 • poračuni povračil stroškov ter drugih osebnih prejemkov iz zneskov iz davčne uredbe,
 • obdarovanje zaposlenih in njihovih družinskih članov,
 • dodatna izplačila dohodkov iz delovnega razmerja ob koncu leta in
 • izplačilo nagrade poslovodnim osebam, prokuristom, pogodbenim partnerjem.
 • Kaj še lahko omogočimo zaposlenim, da se ne smatra kot boniteta?
 • Kakšna je davčna obravnava novoletne zabave za stranke in kakšna za zaposlene?
 • vprašanja in odgovori...

Predavateljica
Urška Trobej

Urška Trobej, direktorica podjetja Računovodsko izobraževalno središče, voditeljica izobraževanj za pridobitev naziva NPK računovodja in drugih strokovnih izobraževanj ter gradiv s področja računovodstva in davkov.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 13. 11. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20171115 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si