Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Izvajanje določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma v praksi na področju nefinančnega sektorja

seminar

Program

11.30 začetek
13.00 odmor
13.20 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 95 + DDV 
Ostali: 130 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo za člane 80 € + DDV, za ostale 110 € + DDV.

Kdaj: četrtek, 30. november 2017, ob 11.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Z junijem 2017 so začela veljati strožja pravila EU za boj proti pranju denarja, izogibanju davkom in financiranju terorizma. S tem datumom je začela veljati četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja, ki je zaostrila obstoječa pravila in bo omogočila večjo učinkovitost boja proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Četrta direktiva proti pranju denarja zaostruje obstoječa pravila med drugim z uvedbo naslednjih sprememb:
- okrepitev obveznosti bank, odvetnikov in računovodij, da opravijo oceno tveganja. V skladu s 4. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma -ZPPDFT-1 morajo tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve v svoj proces poslovanja vgraditi predpisane preventivne ukrepe, s katerimi zmanjšajo možnost tveganja zlorabe za pranje denarja ali financiranje, terorizma. Urad za preprečevanje pranja denarja je pridobil inšpekcijska pooblastila kar pomeni, da bodo lahko v bodoče inšpekcijskih pregledov iz naslova preverjanja izvajanja ZPPDFT-1 deležne tudi računovodske družbe. V zvezi z izvajanjem omenjenega Zakona je predpisanih kar nekaj aktivnosti in obveznosti za računovodske družbe.

V primeru da zavezanci, med njimi tudi računovodske družbe, ne spoštujejo omenjenega Zakona in ne izvajajajo potrebnih aktivnosti tako kot jih določa zakon, jim lahko sledi globa do 120.000 eur.

Pripravili smo seminar na katerem bomo korak za korakom pojasnili obveznosti v zvezi z idelavo, izvedbo ter izvajanje ukrepov skladno z ZPPDFT-1 za računovodske servise.

Seminar je uporaben lastnikom podjetij, računovodjem oz. direktorjem računovodskig družb, odvetnikom ter ostalim, ki jih tematika zanima.

Vljudno vabljeni!

Vsebina - nekaj ključnih vprašanj na katera bomo odgovorili:

  • Kako pripraviti analizo tveganja za svoje podjetje?
  • Kako urediti notranje akte podjetja skladno z ZPPDFT-1?
  • Kako opraviti pregled in analizo stranke?
  • Kako redno uspoabljati zaposlene za ugotavljanje sumljivih oseb in transakcij?
  • Katere osebe je potrebno imenovati za nemene izvajanja ZPPDFT-1?
  • Kako organizirati notranjo kontrolo?
  • Katere podatke smo dolžni poročati v zvezi z izvajanjem ZPPDFT-1?
  • Kako pripraviti seznam indikatorjev?

Predavateljica
Urška Trobej

Urška Trobej, direktorica podjetja Računovodsko izobraževalno središče, voditeljica izobraževanj za pridobitev naziva NPK računovodja in drugih strokovnih izobraževanj ter gradiv s področja računovodstva in davkov.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 28. 11. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20171130 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si