Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Napovedane »DAVČNE NOVOSTI« in spremembe pri povračilu stroškov službenih poti!

Program

13.00 začetek
14.30 odmor 
14.50 nadaljevanje 
16.00 zaključek

Trajanje: 4 p. u.

Kotizacija

Člani: 95 + DDV
Ostali: 130 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: za člane 80 € + DDV, za ostale 115 € + DDV.Kdaj
: ponedeljek, 9. oktober 2017, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


Ministrstvo za finance nas je preko svoje spletne strani seznanilo z vsebino paketa davčnih zakonov, s katerimi predlagajo spremembe petih zakonov; med njimi ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDavP-2 in Zakon o davčnem potrjevanju računov.

Glede na to, da naj bi spremembe začele veljati s 1. 1. 2018 in da nekatere kar močno posegajo v dosedanji sistem obdavčitve (normiranci, napoteni delavci), vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju, katerega namen je seznanitev in obrazložitev predlaganih sprememb, kar je vsekakor potrebno pri našem delu.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Predlagane spremembe ZDoh-2: 

 • spremembe sistema obdavčitve dohodkov iz delovnega razmerja, napotenih na delo izven Slovenije,
 • spremembe pri obdavčitvi normirancev,
 • sprememba načina določanja dodatne splošne olajšave in
 • spremembe pri povračilu stroškov zaposlenim, ki so napoteni na delo v tujino za krajše obdobje- kdaj je službena pot=napotitvi na začasno delo v tujini (Zakon o čezmejnem izvajanju storitev)?

Predlagane spremembe ZDavP-2:

 • spremembe zaradi sprememb ZDoh-2- (normiranci po novem obdavčeni na sintetični način),
 • odprava nekaterih predpisanih obrazcev s področja dohodnine in
 • brezgotovinsko plačevanje obveznih dajatev pri UJP.

Predlagane spremembe ZDDPO-2:

 • spremembe sistema normiranih odhodkov (pozor-povezane osebe- seštevanje prihodkov) in 
 • ukrepi za vključitev vseh učinkov prevrednotenj in prerazvrstitev vseh finančnih instrumentov v davčno osnovo.

Predlagane spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računov:

 • odpravo časovne omejitve glede uporabe vezane knjige računov in
 • podaljšanje roka za naknadno sporočanje podatkov o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov.

In za konec- smernice za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj!

 

Komu je seminar namenjen? Vodjem financ, računovodstva, direktorjem in lastnikom družb, vodjem računovodskih servisov, in vsem, ki jih to področje zanima.

Predavateljica 
Jana Galič

Jana Galič, dipl. ekon., je davčna svetovalka in dolgoletni vodja finančno-računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja …) s področja računovodstva in davkov po celi Sloveniji. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, redno odgovarja na vprašanja naročnikov za založbo Verlag Dashöfer, kot avtorica in soavtorica pa je izdala že štiri priročnike. GZDBK s predavateljico sodeluje že od 2008 leta.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 14. 10. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20171009 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si