Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Ustrezna komunikacija in odnosi povečajo uspešnost podjetja: Preprečite izčrpavanje zaposlenih, povečajte njihovo učinkovitost

Program

9.00 začetek
12.00 odmor
13.00 nadaljevanje
15.00 zaključek

Trajanje: 6 ur

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 130 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz istega podjetja je kotizacija nižja; za člane 80 € + DDV, za ostale 115 €+ DDV na osebo.

Stori, kar moreš – s tem, kar imaš, in tam, kjer si."
(T. Roosevelt, 26. predsednik ZDA in polihistor)

Ključni pojmi: komunikacija, nadrejeni, podrejeni, delo, reševanje problemov, čustva

Komunikacija je bistven del našega (poslovnega) vsakdana.  


Kdaj
: četrtek, 14. november 2017, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)


V interni komunikaciji v podjetju želimo pri udeležencih podjetja doseči visoko motivacijo in podporo organizaciji za doseganje zastavljenih ciljev (socializacija in identifikacija zaposlenih s podjetjem, izobraževanje in informiranje zaposlenih, animiranje in prepričevanje zaposlenih, motivacija in lojalnosti pri zaposlenih, razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov).

Identifikacija zaposlenih s svojo vlogo, delom in izkušnjami prinaša zadovoljstvo, krepi njihov osebni razvoj, s tem pa tudi kulturo organizacije ter pripomore k pozitivnemu delovanju podjetja. Interna komunikacija je torej del organizacijske kulture in uspešnosti. Razvoj medsebojnih odnosov, upoštevanje norm, vrednot in vedenja posameznikov je ključ uspešnega delovanja podjetij. Nesoglasja v kolektivu so lahko za organizacijo uničujoča, če jih ne obravnavamo hitro in strokovno.

Cilj: zmanjšati tveganja in dosegati želene rezultate z učinkovitim usposabljanjem, usmerjanjem in nadzorom nad posegi. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

  1. Oblike internega komuniciranja, organizacijske in individualne ovire v komunikaciji, vaje...
  2. Medosebni odnosi – temeljne značilnosti, oblikovanje in uspešnost, kako ravnati pri nerazpoloženem sodelavcu/nadrejenem, vaje
  3. Moje značilnosti in odzivi, obvladovanje treme, čustev in stresa, krogi vpliva: prepoznavanje, vpliv na dogajanje: kam želimo voditi proces in kako to dosegamo.
  4. Jaz in mi: samopodoba, stres in izgorelost, interesi, etika, morala, odgovornosti, pozitivni odnosi, težavne komunikacije in težavni ljudje, sprostitvene tehnike. 


Konkretne koristi za udeleženca:

  1. Uspešneje preprečujejo izčrpavanje sebe in svojih sodelavcev.
  2. Povečajo svojo učinkovitost ter učinkovitost sodelavcev.
  3. Ozavestijo ovire ustvarjalnega procesa v razvijanju idej in pri sodelovanju.

Predavateljica 
Ksenja Lorber

Ksenja Lorber je mediatorka ter trenerka reševanja konfliktov, aktivna mediatorka in predavateljica ter ustanoviteljica CmNm - zavoda (CmNm je Zavod Cerber - mediacija, svetovanje, izobraževanje, Novo mesto).

Kot mediatorka, trenerka mediatorjev, trenerka obvladovanja konfliktov in mobinga, aktivna mediatorka in predavateljica je pridlobila bogate izkušnje ter reševala in razrešila številne konfliktne situacije. Že dobro desetletje izvaja tudi programe osveščanja o pomembnosti obvladovanja konfliktov, stresa, jeze, o komunikaciji in mediaciji. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri delu z mladostniki, družinami, v gospodarstvu in lokalnem okolju. Je ena prvih mediatork Slovenije. Izvedla je več kot 2000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije in obvladoanja konfliktov, srtresa, jeze … v šolah, podjetjih, na URSIKS ... Objavila je več prispevkov na konferencah, je soavtorica brošure "Šolska in vrstniška mediacija", uredila je prevod knjige Mediacija za menažerje in Vrstniki rešujejo konflikte. Je članica upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo in nadzornega odbora Medios.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 9. 11. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20171114 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si