Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Aktualna vprašanja v mednarodni trgovini

Regionalni posvet

Program

9.00 začetek
12.00 zaključek

Trajanje: 3 ure

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 110 € + DDV

 

 

Dogodek organiziramo v sodelovanju s Pravno službo GZS.  

 

 

Kdaj: torek, 24. oktober 2017, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

 

Namen in cilj predavanja:
Dobro pripravljene pogodbe so ključne za dolgoročno povečanje prodaje in znižanje stroškov poslovanja. Kako izmed množice orodij za prodor na tuje trge izbrati optimalno? Odgovore na ta in številna druga aktualna vprašanja v mednarodni trgovini bomo poiskali skozi izmenjavo dobrih praks in izkušenj udeležencev posveta, analizo primerov iz prakse (case-study) in v luči priporočil ICC za prakso.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Dobro pripravljene pogodbe so ključne za dolgoročno povečanje prodaje in znižanje stroškov poslovanja. Kako izmed množice orodij za prodor na tuje trge izbrati optimalno? Kako pripraviti kakovostno mednarodno prodajno, zastopniško in distribucijsko pogodbo, ki nas bodo učinkovito ščitile pred komercialnimi in nekomercialnimi tveganji? Kako učinkovito in ob čim nižjih stroških zavarovati terjatve?

Program

Na posvetu bomo obravnavali aktualna vprašanja:

mednarodne prodajne pogodbe:

  • usklajenost mednarodne prodajne, prevozne in kargo-zavarovalne pogodbe
  • splošni prodajni / nabavni pogoji: učinkovit instrument za obvladovanje tveganj

mednarodne distribucijske pogodbe:

  • zakonska neurejenost distribucije: poseben pomen dobre pogodbe
  • konkurenčno-pravni vidiki in pasti distribucije na enotnem trgu EU

mednarodne zastopniške pogodbe:

  • izračun odpravnine trgovskemu zastopniku za good-will (slovenski, francoski, nemški model)
  • »skriti stroški« zastopanja in zaščitne določbe zastopniške pogodbe za varstvo interesov naročnika

zavarovanja plačil v mednarodni trgovini:

  • Bank Payment Obligation (BPO): prihodnost financiranja dobavnih verig?
  • uporaba instrumentov ICC za zavarovanje plačil

Interaktivna diskusija med udeleženci, Q/A

Sklepne ugotovitve in zaključki

Mreženje med udeleženci

Komu je seminar namenjen:

vodjem področja prodaje/nabave, direktorjem izvozno usmerjenih družb, strokovnjakom s področja prodajne logistike, financiranja in zavarovanja trgovinskih poslov in vsem ostali, ki se v izvozno usmerjenih podjetjih ukvarjate z mednarodno trgovino.

Predavatelja

Posvet bosta vodila mednarodno priznana strokovnjaka iz GZS, mag. Marko Djinović, univ.dipl.prav., ekspertni svetovalec ICC Slovenia in dr. Andrej Friedl, univ.dipl.prav., generalni sekretar ICC Slovenia. Ukvarjata se s svetovanjem podjetjem na področju sklepanja in izvajanja mednarodnih komercialnih pogodb in pravnih vidikov mednarodnega poslovanja. Sta avtorja uradne slovenske različice Incoterms 2010 in člana International Chamber of Commerce – ICC Commission on Commercial Law and Practice, kjer sodelujeta pri pripravi vzorčnih pogodb ter pravil in običajev v mednarodni trgovini. Sta avtorja več deset strokovnih člankov s področja mednarodne trgovine in redno predavata na tem področju

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Zadnji rok za odjavo udeležbe za člane je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 €. Zadnji rok za morebitno pisno odpoved za nečlane je 24. 10. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20171026 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.vidrih@gzdbk.si