Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Napotitev delavcev na delo v tujino – kaj je potrebno vedeti in kaj se pripravlja z novo zakonodajo?

seminar

Program

09.00 začetek
11.30 odmor s pogostitvijo
12.00 nadaljevanje
15.00 zaključek z možnostjo podaljšanja za svetovanje

Trajanje: 6 p. u.

Kotizacija

Člani: 150 € + DDV
Ostali: 195 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija na osebo za člane 99 € + DDV, za ostale 150 € + DDV.

Kdaj: sreda, 8. november 2017, ob 9.00 
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:

Na seminarju bodo predstavljene teoretične osnove, pomembne za pravilno napotitev delavca na delo v tujino, pri čemer bo velik poudarek dan na spoznavanje pravil novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS), ki se bo začel uporabljati s 1. 1. 2018 . Zakonske osnove bodo dopolnjene s praktičnimi izkušnjami, pridobljenimi na podlagi trenutno veljavne ureditve in primeri iz prakse, preko tega pa se bomo dotaknili verjetnih / možnih težav, s katerimi se bomo srečevali po novem letu ter opozorili na določene dileme, ki se nam že pojavljajo ob branju novega zakona. Predstavljen bo vidik trenutno veljavne slovenske zakonodaje, ki ureja status napotenega delavce, ZČmlS v delu, ki se nanaša na napotovanje delavcev na delo v tujino, evropske zakonodaje, ki ureja obvezna socialna zavarovanja ter vidik mednarodnih sporazumov, pomembnih za pravilno obravnavo napotitve z vidika socialne zakonodaje ter davčne zakonodaje. Na hitro se bomo dotaknili tudi davčnih sprememb, povezanih z napotovanjem delavcev na delo v tujino, ki so nam obljubljene s 1. 1. 2018.

Izobraževanje je namenjeno osebam, ki se pri delu srečujejo z napotitvami delavcev na delo v tujino.

Na seminarju ne bomo podrobno obravnavali vseh specifičnih zahtev in zakonodajne regulative posameznih tujih držav (kot so npr. Nemčija, Švica, Anglija…), saj so le-te tako raznovrstne in obsežne, da jih v tem enodnevnem izobraževanju res ni moč podrobno predstaviti. Naš seminar pa vam bo zagotovil toliko vedenja, da se boste znali pravilno in suvereno lotiti urejanja vsega, kar napotitev delavcev na delo v tujino, zahteva.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

1. Delovno pravna zakonodaja in napoteni delavci

 • kaj določa ZDR – 1
 • pogodba o zaposlitvi, sklenjena z napotenim delavcem
 • kaj bo v letu 2018 prinesel novi zakon o napotenih delavcih (Zakon o čezmejnem izvajanju storitev)

2. Obvezna socialna zavarovanja

 • evropska pravila glede obveznih socialnih zavarovanje (Uredba 883/2004 in 987/2009)
 • pridobivanje A1 obrazca
 • razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe 883/200
 • socialni sporazumi sklenjeni s tretjimi državami
 • osnove za plačevanje prispevkov za socialno varnost pri napotenih delavcih
 • vpliv novega zakona o napotenih delavcih (Zakon o čezmejnem izvajanju storitev)

3. Dohodninska obravnava napotenega delavca in njegove plače

 • ZDoh-2 in obračun plače napotenemu delavcu
 • pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 • povračila stroškov in njihova davčna obravnava
 • prikaz obračuna plače in izpolnitve REK obrazca – rezident
 • prikaz obračuna plače in izpolnitve REK obrazca - nerezident
 • predstavitev načrtovanih davčnih sprememb vezanih na delavce, napotene na delo v tujino

4. Napotitev ali službena pot

 • kdaj eno in kdaj drugo – kje je ločnica
 • sodna praksa
 • izkušnje iz prakse – stališča inšpektorjev v mejnih situacijah 


Seminar je namenjen:

√ računovodjem,
√ referentom za obračun plač,
√ kadrovskim delavcem in
√ vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja napotenih delavcev, ki jih tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu. 

Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Irena Kamenščak


Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi leta 2012.

Ima bogate izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti ter gospodarskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 6. 11. 2017. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20171108 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si